DELA

Klargörande om IT-programmet vid Högskolan på Åland

Nya Ålands artikel om Högskolan på Ålands utbildningsprogram för informationsteknik förekommer vissa felaktiga uppgifter som vi med tanke på våra studerande gärna vill korrigera.

Eftersom den beräknade studietiden är 3,5 år (systemvetare) eller 4 år (ingenjör) utgörs årets avgångsklass av den grupp studerande som inledde sina studier hösten 2014.

Under 2017 har fyra studerande utexaminerats från IT-programmet, och under 2018 beräknas ca 7 studerande slutföra sina studier.

I Annika Orres artikel syftas med avgångsklass uppenbarligen på den grupp studerande som inledde sina studier hösten 2015, med beräknad examen våren 2019 för ingenjörslinjen. Det är korrekt att det i denna grupp finns ett par studerande som följer den rekommenderade studiegången, medan övriga kvarvarande studerande av olika orsaker läser kurser i långsammare takt.

Orsakerna till att studerande helt avbryter sina studier varierar också, men vanliga skäl är byte av studieinriktning, heltidsarbete (i regel inom IT-branschen), ekonomiska skäl samt hälsoskäl.

Med det sagt kan naturligtvis inte heller kollegiet vid IT-programmet känna sig nöjda med de aktuella siffrorna, speciellt som IT-branschen på Åland har stor efterfrågan på kompetent personal.

Frågan har diskuterats länge, och vi arbetar just nu med konkreta förändringar redan inför nästa läsår. Utöver förändringar i utbildningen behöver vi och IT-branschen också bli bättre på att kommunicera hur arbete inom IT-branschen fungerar idag.

En förutsättning för en god genomströmning är naturligtvis också ett tillräckligt antal sökande, och här har vi med glädje noterat en stigande trend under senaste år. Vi tror att en bättre bild av en dynamisk, projektinriktad bransch med goda framtidsutsikter skulle leda till ännu fler motiverade sökande.

Vi arbetar kontinuerligt vidare mot vår målsättning: en god genomströmning utan att för den skull ge avkall på utbildningens kvalitet.

IT-KOLLEGIET VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND