DELA

Klargörande kring delgeneralplanen

Delgeneralplanen för centrum återremitterades än en gång till stadsstyrelsen på tisdagens stadsfullmäktige. Detta är högst olyckligt med tanke på de 6 år och otaliga arbetstimmar som lagts ned på planen. Nu står vi inför en situation med en ny utställningsrunda som förlänger processen just då vi behöver investeringar och utveckling som mest. Fastighetsägarna, byggbranschen, affärsidkare och mariehamnarna får leva i osäkerhet kring centrums utveckling länge till.

Vi hade en bra plan på bordet som kunde ha klubbats igenom i tisdags. Byggnadsskyddet var en god kompromiss mellan lagstadgat skydd och utveckling. Bostads-, affärs- och kontorsytan ökar markant och centrum förtätas. Detta är otroligt viktigt för Mariehamn och hela Åland. Mera boende i centrum ökar på kundunderlaget för våra affärer och restauranger året om. Nya butikslokaler bättrar på förutsättningarna för våra otaliga affärsinnehavare med unika butiker vilka ger Mariehamn sin charm. Vi lyckas blanda nytt med gammalt och Mariehamn förblir en intressant turiststad.

Vi har redan sett resultat på byggande i centrum i enlighet med liggande planförslag. Både projekten på Magazintomten samt Boreniuska är igång, i det förstnämnda har man redan inlett förberedande arbeten.

Tyvärr resulterade omröstningen i återremiss med minsta möjliga marginal, 14 röster mot 13. Jag, samt de flesta andra liberaler, röstade för att godkänna planen. I efterföljande omröstning om de två ändringsförslagen som uppkom röstade jag som ensam ledamot blankt. Detta då vi stod mellan två alternativ som kräver ny utställning av planen och en ännu mer utdragen process, något som inte jag vill vara delaktig i.

Faktum är att vi är överens om 95 procent av planen. Nu väljer man istället att förlänga processen ytterligare på grund av tre tomter, av 66 totala. Räknar vi sedan med de besvär som trots alla försök och ältande ändå kommer, så är det ännu länge tills vi har en gällande delgeneralplan.

Man kan inte annat än att be om ursäkt åt fastighetsägarna som vill ha klarhet, byggbolagen som vill ha jobb och mariehamnarna som vill ha ett levande centrum.

MICHELE FERRARI (LIB)

STADSFULLMÄKTIGELEDAMOT