DELA

Klargörande

Nej , jag anser inte att en ”Kommunreform leder till centralisering” Jag ser inte heller att det finns stöd för den tolkningen i texten av den 9.2. Jag skrev faktiskt: ”även om inte 16”, vilket i sammanhanget torde ge en antydan och min ståndpunkt uttrycks också i NÅ, juni 2017 (kanske inte lika minnesvärd och epokgörande som Brexit ett år tidigare, dock). En reform, självklart, men inte hur som helst.

Men om missförstånd är möjliga så tar vi det helt formellt och kort: vi behöver en kommunreform som ger färre och ekonomiskt starkare kommuner med ekonomiskt utrymme för annat än det lagstadgade men varför urvattna den genom likriktning beträffande service och beskattning? Kommunal självstyrelse kan utöver sin legala innebörd få en mening också beträffande lokal särprägel i fråga om administration, ekonomi, etc.

PETER ANDERSSON