DELA

Klarare lagstiftning och lägre priser för Mise

Måndagen den 2 mars ordnade Liberalerna ett diskussionstillfälle kring sophanteringen på Åland. I panelen fanns representanter för både Renhållningen och Mise. Under debattens gång kom det tydligt fram hur missnöjda kunderna är med Mise och Mises avgifter.
I Nya Åland (3.3.2011) kunde vi läsa i debatten om missnöjet som råder ute i kommunerna och hos privatpersoner. Vad beror detta missnöje på och hur skall problemet lösas?

Under
debattens gång kom det fram att problemet inte ligger hos Mise, utan att det är landskapsregeringen som inte har ett klart och tydligt regelverk för hur sophanteringen på Åland skall skötas. Miljöminister Katrin Sjögren (Lib) däremot poängterade flera gånger att problemet ligger hos kommunerna och att endast ett enande bland deras beslutsfattare kunde lösa problemet. Jag är av en annan åsikt.
Landskapsregeringen saknar en enad vision. Det har gjorts kortsiktiga politiska beslut och idag har vi ett sammelsurium av lagar och bestämmelser som helt enkelt inte passar ihop. Detta kaos i regelverket leder till att kostnaderna för sophanteringen stiger. Sopföretagen vågar inte investera och har svårt att fatta långsiktiga beslut då kontrakt görs endast ett år i taget. Ett dåligt regelverk skapar även friktionskostnader.
Som en följd av detta har flera kommuner valt att sköta sin sophantering själva. De lämnar Mise för att systemet helt enkelt inte fungerar. Ju högre friktionskostnader desto dyrare blir Mises kostnader. Detta måste vi konsumenter betala för. Fortsätter denna process så kommer priserna endast att höjas.

Vad är
då lösningen? Jag anser att vi borde skapa en gemensam vision för Ålands sophantering. Landskapsregeringen borde tillsammans med kommunerna och näringslivet skapa en kommitté som kunde utveckla en gemensam vision baserat på miljövänliga värderingar samt de nya EU-direktiven. Baserat på denna vision skapar man sedan ett nytt helomfattande regelverk.
Målsättningen är att öka effektiviteten och ge företagen en längre enhetlig verksamhetsperiod. Detta skulle i slutändan resultera i billigare priser för kommunerna samt för de enskilda konsumenterna. Sophanteringskostnaderna skulle helt enkelt gå ner.
Vi vill alla att sophanteringen skall skötas bra och enligt miljökraven. Redan idag kan landskapsregeringen putsa upp det befintliga regelverket och göra det lättare för företagen att våga satsa på miljövänligare och effektivare sophantering. Situationen skulle vara mera förståelig för alla–företagen, beslutsfattarna och i synnerhet för oss konsumenter.
Sara Kemetter (S)