DELA

Klandra inte politikerna

Jonas Bladh framför i sin ledare den 3 april skarp kritik mot hur politikerna i Jomala hanterat den så kallade Maxingeaffären. Ledaren ger anledning att reflektera över vad som de facto är innebörden i förvaltningsdomstolens beslut.

Domstolen konstaterar att tre av nämndens beslut varit olagliga och delvis förenade med olovliga hot, och anger därför att besluten ska upphävas. Av byggnadsnämndens protokoll framgår att vid alla tre tillfällen hade nämnden gått på byggnadsinspektörens linje och beslutat enligt hans förslag. Domstolen har därtill undanröjt ytterligare tre nämndbeslut för att som det sägs “förtydliga rättsläget”. Det framgår också att tjänstemännen har ställt sej bakom samtliga av nämndens beslut och i inget skede funnit anledning att reservera sej mot dessa.

Tjänstemännens roll och främsta uppgift är att bereda ärenden så att nämnden ges ett formellt riktigt och lagenligt underlag. Efter at t tjänstemännen har presenterat sitt förslag är det sen bara nämnden som har rätten att fatta själva beslutet. I domstolens utsago konstateras dock betydande lagliga och formella fel, och det framgår också att alla de olagliga besluten har tillkommit på initiativ av tjänstemännen.
Byggnadsnämnd och tjänstemän har alltså på sex försök inte lyckats med att få till ett enda lagligt beslut. Med all respekt Jonas, men jag har ärligt talat lite svårt att se hur man kan tolka detta som beröm?

Orsaken till att hela ärendet spårat ur är att nämnden redan vid sin första behandling, och på tjänstemännens inrådan, ställde krav på inlämnande av nya bygglovsansökningar. Vilket är absurt eftersom det ju skulle betyda att man vore tvungen att ansöka flera gånger för samma sak! Domstolens utslag bekräftar mycket riktigt också att förfarandet är helt olagligt. Politikerna har helt enkelt litat på sina tjänstemän och detta kan man inte klandra dem för.
Med vänlig hälsning
Michael Donalds