DELA

Klagosång över Mise

Det är inte bara Carl Gustaf Flink som tycker att avfallshanteringen sköts illa. Det är nog många som skriver under Flinks JO-anmälan. Vad jag vill sätta fingret på är den stora bilparken. Man möter dessa glänsande bilar vart man än far. Det där med sopor till Uppsala tycks vara en lönsam nisch.
Alla på Åland (som har massan bakom pannbenet funkar) förstår att det är horribelt att köra sopor till Sverige. I dessa tider när vi har den globala uppvärmningen som ett otäckt spöke. Jordens resurser minskar och drivmedlen blir dyra. Det pratas och skrivs mycket om miljöbelastning och allehanda utsläpp som skall minskas på . I praktiken ökar vi miljöbelastningen, men vi dövar samvetet genom att prata om miljön.

Landskapsregeringen borde tillsätta en kompetent arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram modeller till sopförbränning på Åland. Dess ledstjärna skall vara hållbar utveckling. Jag avslutar med en miljövisa:

För varje pryl man köper en restprodukt man får
och soporna dom hopas och dagar blir till år.
Men Mise gläds åt detta som vi har skiljts ifrån
Dom har så fina bilar med mycket glas och krom

refr: Man sopar ihop men det blåser omkring
Papperskartonger och tusen små ting
Man sorterar och viker och tror att man kan
Men soporna körs över vatten och land

Och tänk den gamla cykeln den har blott ramen kvar
Den hamnar bland metallskrot och blir i gott förvar
Men styret det var kromat och glänste på sin tid
Nu är det slut med detta och Mise får ta vid

Förpackningar och sopor det körs ju som vi vet
till Sverige för förbränning till människors förtret
Ja Mises gröna bilar dom kör ju många mil
Hur kan det vara förenligt med god miljövårdsstil
Roger Fagerholm