DELA

Klåfingriga politiker

Allt sedan 1970-talet då de flesta av dagens pensionärer började sin yrkesverksamma bana har beräkningsgrunderna för den pensionsgrundande lönen ändrats åtminstone fyra gånger vad jag kan minnas. Till det sämre för pensionstagaren givetvis.

Till detta har finska staten konfiskerat de inbetalade folkpensionerna som flertalet löntagare bidragit med. Som lök på laxen har man dessutom konstruerat ett system som skiljer på lön och lön, dvs pension. Löntagaren har rätt till ett sk inkomstskatteavdrag som inte gäller pensioner som egentligen är lön fonderad för kommande behov. För min del är det obegripligt att pensionerna som förvaltas av privata bolag kan justeras av klåfingriga politiker.

Mats du behöver inte oroa dig över stabiliteten och bärkraften i pensionssystemet då avkastningen i årtionden har överstigit mångdubbelt behovet. Medlen finns där inbetalade av våra arbetsgivare och till en liten del av oss själva.

Det är väl inte meningen att dagens pensionärer skall stå för kommande generationers pensioner. Vi vill ha våra rättmätiga pensioner nu och inte när vi i bästa fall sitter på hemmet och inte vet på vilken planet vi befinner oss. Har man till stor del varit med om att finansiera välfärden är det väl förmätet om man inte skall få ta del av den på ålderns höst.

Således upprepar jag Christian Beijars fråga, var står Mats Löfström?
Jack Christenbrunn

Redaktionen har sänt frågan vidare till Mats Löfström:

Jag redogjorde utförligt var jag står i frågan i en insändare i tidningen fredagen den 5 augusti.

Mvh

Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot