DELA

Kina är smartare och farligare än Ryssland

Vi lever i en hotfull värld med en krigisk diktator till granne. Överfallet på Ukraina motsvarar Hitlers angrepp på Polen 1939. Ryssarna lever upp till Stalintidens traditioner med massakern i Katyn, som till stor del också utfördes i nuvarande Ukraina. Över 21 000 polacker, i huvudsak tillfångatagna officerare, mördades. När ryssarna intog Kaliningrad, forna Königsberg, mördades ett okänt antal civila. Fartyg med flyktingar sänktes. Ryssarnas krigsbrott har kommit i skymundan av nazisternas övergrepp. I dag får hela världen utom den egna befolkningen veta vad som sker.

Putin hotar en stor del av världen och vill återupprätta Sovjetunionen och diktera Europas säkerhetspolitik. På Åland har många, inklusive politiker, invaggats i tron att demilitariseringen skyddar oss mot allt ont. Det har ju gått så bra hittills, inklusive under andra världskriget. Under kriget befästes Åland tillfälligt och därefter har det inte varit några hot och kriser i vår närhet. Idag är det lite annorlunda, Putin har visat sitt totala förakt för andra länders suveränitet och internationella konventioner.

Ryssarna har ytterst detaljerade kartor och sjökort över alla Östersjöns kuster och naturligtvis också Åland. Ryska ubåtar har varit inne i skärgården vid flera tillfällen. De vet exakt var man kan landstiga och ingenstans riskerar de att möta motstånd i ett demilitariserat område. Krim smygockuperades av ryska specialförband, ”spetznas”, de bara dök upp. Hur lång tid tar det innan finländska trupper hinner hit för att skydda Åland? Är det helt orimligt att tänka sig att ålänningarna själva skulle kunna delta i att försvara Åland? Enligt reaktioner från våra politiker på landshövdingens uttalanden så är det tydligen helt otänkbart.

Ett organiserat och utbildat hemvärn är knappast i strid med demilitariseringen och skulle ge en välbehövlig tidsfrist innan hjälp från finländska styrkor når fram. Näst efter Gotland är Åland en viktig strategisk plats i Östersjön, och en obevakad och oskyddad plats är attraktiv för en anfallare. Putin förstår bara maktmedel, och undfallenhet är inte rätt taktik.

Tyvärr är inte bara Ryssland en hotfull diktatur. Kina har inte mänskliga rättigheter i sin ordbok och de hotar sin grannar, framförallt Taiwan. Kina liksom Ryssland är en hotfull drake, som västvärlden matat i decennier. De använder sina ekonomiska muskler smartare. Genom att överallt i världen gå in och finansiera jättelika projekt har de skaffat sig enorm makt. Dessutom bygger de upp sin militära förmåga så att de i dag är nummer två efter USA. Deras örlogsflotta är nu större än USA:s. Kina har annonserat att de skall dubbla eller tredubbla sin kärnvapenarsenal, som visserligen idag är obetydlig i förhållande till Rysslands, men ändå ett stort hot.

Väst har också överfört ett enormt teknikkunnande genom all produktion som lagts i Kina. Genom alla fartygsbeställningar har de byggt en varvskapacitet utan motstycke i väst. De konkurrerar med dolda subventioner genom att allt är statskontrollerat. Vi måste sluta göda denna drake, du och jag och alla företag borde tänka om och handla ”närproducerat”. Jag tycker det är sorgligt att Viking Lines nya flaggskepp är ett kinesiskt bygge. Pengarna talar, det vet och utnyttjar kineserna. Deras strategi att ta över världen är smartare och farligare än Rysslands.

JAN GRÖNSTRAND

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp