DELA

Kidnappa inte vår yttrandefrihet

Allt oftare syns debattinlägg gällande åsikts- och yttrandefrihet.

Kanske skaver exempelvis främlingsfientlighet och misogyni så att man behöver söka medhåll och få uppleva att man inte är ensam – vackert så. Det är grundläggande psykologi att vi människor behöver känna oss delaktiga.

Men jag vill ändå reda ut begreppen:

Får jag tycka vad jag vill? – Ja, det får jag.

Får jag säga vad jag vill? – Nej, det får jag inte!

Vi verkar ha fått något om bakfoten: Vi har format ett samhälle där individen står i centrum och just detta är en av liberalismens grundpelare: individens suveränitet. Vi utgår från individens frihet och rättigheter. Men med rättigheter kommer också skyldigheter: Vi får inte inskränka på en annan människas frihet för att uppnå det vi vill.

Vi har det bättre än någonsin, på gott och ont. Det är kanske det som lagt grunden för den överdrivna synen på den egna åsiktens värde/betydelse? Allt det jag tycker och tänker är inte absolut sanning. Jag gör klokt i att vädra mina åsikter, jämföra dem med någon annans och revidera dem med jämna mellanrum. Men jag kan inte kräva att alltid få dem publicerade.

En del människor tar till begrepp som ”intrång på yttrandefrihet”, ”pk-elit”, ”åsiktskorridor” när de blir motsagda.

Det faller platt om man tänker på att kritik är meningsmotståndarens frihet.

Yttrandefrihet anses vara en subjektiv rättighet och en slags överenskommelse människor emellan. Det är det inte. Lagen reglerar vad man kan säga och göra och vad man har rätt till.

Yttrandefrihet anses som en positiv rättighet men den är negativ.De mest grundläggande rättigheterna är negativa, som till exempel rätten att inte förlora din egendom, att inte bli utsatt för brott o.s.v.

Rättigheten att ha en åsikt går inte före att existera på samma villkor som andra.

Den går inte före diskrimenrings- eller jämställdhets- eller någon annan lag.

Att försvara det man säger med enbart yttrandefrihetsargumentet räcker inte långt. Representerar du dessutom andra har du ytterligare ansvar för det du säger.Annars flyttar du gränserna mot det allt hårdare samhällsklimat vi ser idag.

Och hej, om ditt tyngsta argument för din ståndpunkt är att den inte är olaglig. Då kanske du ska fundera en sväng till.

LIBERALERNA

JOANNA ISAKSSON
PERNILLA SÖDERLUND
JENNY BROMAN
FREDRIKA KVIST MATTSSON
ANETT PFEIFER