Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


KHS gör skillnad?

Enligt uppgift kommer dagsverkspengarna i Kyrkby högstadieskola i år att gå till ”att bromsa klimatförändringen”. En förändring, som pågått sedan 1200-talet, då norra halvklotet var så varmt att folk flyttade till Grönland och engelsmännen odlade vin.

Beslutet har tagits vid elevrådet vid skolan. Troligen i demokratisk ordning, vilket visar på den totala indoktrineringen, som barnen i våra skolor drabbats av.

När jag gick i skola, så gick pengarna vanligen till fattiga barn i Afrika, men sådana finns kanske inte mer. Kanske de pengarna gjorde skillnad?

Jag skulle verkligen vilja veta vart dessa pengar går? Pengar som skall ”bromsa klimatförändringen”.

Såg för en tid sedan att en nämnd i staden hade överskridit sin budget på grund av ”miljöarbete”. De hade köpt en elbil. Det kanske förbättrar vår luft, som ändå inte är av så väldigt dålig kvalitet, men hur de påverkar barnen i koboltgruvorna i Kongo är det få som vill veta. Men de är ju inte på hälsominister Wille Valves bord. Som gammal KHS:are ser han väl bara till sin Alma mater.

Personligen skulle jag hellre se att dagsverkspengarna kunde gå till Teslaungarna så att de kanske kunde få en ledig lördag, eller möjlighet att gå någon dag i skola. Det kunde göra skillnad. Att försöka ”bromsa klimatförändringarna” lär inte göra någon skillnad.

STEPHAN TOIVONEN

Åländsk Demokrati

KHS SVARAR:

Elevrådet vid Kyrkby högstadieskola har beslutat att skolan deltar i WWF:s Dagsverksinsamling 2018-2019. Informationsbrev har skickats till vårdnadshavare.

Ytterligare frågor besvaras av dagsverksgruppen, vilket framgår av informationsbrevet.

KRISTIAN GRANBERG

Rektor på KHS