DELA

Katrin Sjögren har Liberalernas fulla stöd!

Miljöminister Katrin Sjögren bedriver som Liberalernas representant i landskapsregeringen en handfast, målmedveten, långsiktigt och hållbar miljöpolitik med konkreta genomförbara reformer, steg för steg.
Miljöfrågorna är komplexa och svåra men vi liberaler stöder landskapsregeringens och Katrin Sjögrens miljöarbete till alla delar. Med engagemang, envetenhet och kunskap i partiet, i landskapsregeringen, i förvaltningen och i olika organisationer gör vi tillsammans framsteg för Åland och Östersjön.

Socialdemokraterna Camilla Gunell, Carina Aaltonen och Barbro Sundback vill misskreditera Katrin Sjögren och Liberalerna genom att påstå att vår miljöminister ”inte har stöd”!
Katrin har nyligen blivit vald till ordförande för Mariehamnsliberalerna och till viceordförande i Liberalerna på Åland. Det blir man inte utan stöd.

Christina Johansson-Gammals
partisekreterare
Liberalerna på Åland