DELA

Kategoriskt om Bygg Ab

I tisdagens Nya Åland är hamnnämndens vice ordförande Hans Karlsson väldigt kategorisk i sitt uttalande med att inte Byggab klarar av att utföra utbyggnaden av kaj 6 på utsatt tid.
Skulle Hamnnämnden eller ansvarig tjänsteman ha ägnat en enda timme av sin dyrbara tid för att träffa oss på Byggab för att räta ut de frågetecken man hade angående vår leveranskapacitet , så skulle Mariehamns stads skattebetalare inte behövt betala 466.000,- euro för mycket för detta projekt.
Att träffa billigaste anbudsgivare för att utreda eventuella oklarheter är en mycket viktig del av upphandlingsprocessen. Detta har inte gjorts här.
Bengt Eriksson
Byggab