DELA

Katastrofal Landskapsregering!!

”Nu är måttet rågat”! Den regering vi nu har kan inte navigera den Ålänska skutan utan kursen är inställd så haveri kan förutses. Efter den sista tidens utspel och uttalanden av regeringen gör att förtroendet för dem är noll. Regeringen verkar sakna matematiska, geografiska, ekonomiska och humanistiska kunskaper samt sunt förnuft vilket borde krävas för att navigera rätt. Ska här nämna några av de utspel som sänkt betyget för regeringen.
1: Ett riskkapital bolag med politisk ledning och finansierat av skattebetalarna = oansvarigt.
2: Regeringen vill censurera turistinfobok = olagligt.
3: Champagnefyndet i Föglö ska komma kommunen till del = stolligt, den dunstar fort.
4: Förslaget hur skärgårdstrafiken ska fungera fyra år framåt! Detta förslag är skamligt och en skymf inte bara för Kumlinge och Föglö utan för hela Åland vilket gör att den ansvarige för detta snabbt bör ompröva sitt beslut och komma med förhandlingsbart förslag eller avgå!
5: Lantrådets kommentar till ovanstående var enligt en tidning att hon bekymrade sig för att cykelturisterna får problem om ”tvärgående” linjen tas bort! Denna omtanke är förstås vällovlig men trots detta en bagatell då detta förslag riskerar att förstöra både Föglös och Kumlinges ekonomi och levnadsvillkor så jag anser att ett lantråd i första hand bör se till alla ålänningars bästa.

Med skamligt menar jag att trafikministern favoriserar en linje hon själv nyttjar på väg till sitt Lappo med att dubblera turerna till Hummelvik, bygga bro över Prästösundet och nu också bygga ny bro vid Bommarsud på bekostnad av den övriga skärgårdstrafiken för Kumlinge och Föglö. Det är något väldigt skumt med detta, kan kanske kallas bypolitik.
Med skymf menar jag att det som utlovades av alla partier före valet var att genast satsa på kortrutt för att spara in pengar för att kunna ge exempelvis ÅHS och vissa vägbyggen mera pengar men så satsar man istället på att cementera långrutter de kommande fyra åren! Detta betyder att den förda politiken istället utarmar vissa kommuner som från att vara självbärande nu kan göras till tärande delar av skärgården som i förlängningen kostar mera för det ålänska samhället än de körtimmar som skall sparas in! Bland lagtingspolitiker från Moderaterna och de obundna finns vissa som har en god förståelse för skärgårdstrafiken och behovet av kortrutt så jag kan jag inte förstå hur dessa idag kan titta sig i spegeln med lite självkänsla i behåll då man stöder denna regering. Gör slag i saken nu och fäll den sittande regeringen före haveriet är ett faktum!
Lite annan kuriosa om Lappo trafiken: Fakta är taget ur Ålandstrafikens turlista och ur finansutskottets betänkande till första tilläggsbudget år 2012. Kostnaderna för lokaltrafiken Asterholma-Lappo-Torsholma har på två år, 2010-2012 stigit med ca 70 procent. Lappo angörs ca 30 ggr/dygn av lokalfärjan och Alfågeln sammantaget en vanlig måndag under vintern. Där, herr Lampi, kan kanske ”guldkant” användas!

Driftbudgeten för skärgårdstrafiken måste sänkas där är nog alla överens men inte på det sätt som regeringen försöker göra nu! Jag och många med mig anser att följande bör göras för att spara men samtidigt ge skärgårdskommunerna möjlighet att utvecklas och för att behålla en levande skärgård.
1: Planerna på bro över Prästösund och ny bro vid Bommarsund skrinläggs omgående! Vårdö som skärgårdskommun har ju redan ett bra och kort färjpass så denna inventering skjuts på framtiden.
2: Dessa pengar används istället till anslutningsväg och färjfäste i Föglö Hastersboda och likaledes ett nytt färjfäste på norra Sottunga.
3: Från och med 1/1 2013 läggs linjen från Hummelvik ned för gott. Istället skapas en kortrutt med en färja mellan Kumlinge och Torsholma. Vilket betyder att all trafik till/från Brändö går över Kumlinge som det här året fått en nyrenoverad väg genom kommunen. Linjen Åva-Osnäs synkroniseras med ovan nämda linje.
4: Två färjor sätts tillsvidare in mellan Snäckö och Långnäs med möjligt till invik till Överö och (Bergö?) för att senare då de nya färjfästena är klara också alltid angöra Sottunga och Överö.
5: Södra linjen måste köras som föreslaget tills Hastersboda fästet är klart och då kommer den stora inbesparingen då en färja trafikerar Hastersboda–Kökar och södra linjen till Långnäs slopas helt då Snäckö–Långnäs linjen tar Sottungatrafiken.
6: Föglö linjen med nuvarande turer är ett absolut minimum så denna linje inte tål fler indragningar utan turerna måste istället öka då många turer körs med fullt bildäck, om inte nu men då Kökarstrafiken skall nyttja samma färjlinje måste kapaciteten ökas i motsvarande grad.
7: Den av landskapet finansierade Galtby linjen bör nog läggas ner då Kökarborna kan komma till fastlandet (Åbo) via Föglö–Kumlinge–Brändö–Osnäs där restiden den vägen kan gå lika snabbt som via Galtby. (På linjen Kökar–Galtby borde någon smart entreprenör starta en linje med taxfree försäljning sommartid för turister till Kökar )

Ovanstående nya färjfästen borde om viljan finns kunna vara klara efter 2 år och är då en bra början på kortrutt systemet som senare måste uppföljas av en fast förbindelse mellan Föglö o Lumparland (eller Lemland).
Jag vill avsluta detta inlägg med att tacka ungdomarna på Föglö som gjort en protestlista mot LR:s neddragningsförslag. Denna lista har i skrivande stund signerats av cirka 500 personer! Jag önskar trafikgruppen på Föglö lycka till med detta stöd.
Vänliga hälsningar till alla kloka från:
Stig Fellman,
fullmäktigeordförande på Föglö