DELA

Katastrofal gymnasiereform

Ett krasst konstaterande från en förtvivlad förälder – den nya gymnasiereformen fokuserar definitivt INTE på eleven. Skrämmande att en illa planerad och genomförd reform är på bekostnad av våra ungdomar och deras utbildning – mycket skrämmande.
Än mer skrämmande är att många ungdomar inte vågar berätta om problemen – de lider i det tysta … 

I slutändan är det inte bara de studerande som drabbas utan även samhället då våra ungdomar går ut sin skola med en icke fullständig utbildning, som de de facto har all rätt att få, inom ramen för sin studietid. Detta pga alldeles för många brister i förberedningen och verkställandet av reformen. Att sätta våra ungdomars utbildning på spel i sådan utsträckning är under inga omständigheter försvarbart och jag är för närvarande mållös.

Att säga att reformen behöver tid för att alla bitar skall falla på plats är ett synnerligen dåligt argument. Alla pusselbitar SKALL vara färdigt slipade och varje bit på sin RÄTTA plats INNAN man sjösätter ett projekt av denna omfattning.
Våra ungdomars studietid kan, och får inte, användas som inkörnings- eller testperiod för ett politiskt beslut som tydligen totalt saknar förankring i skolorna och hos dess lärare.

Detta politiska beslut är ett av de värsta slag under bältet som jag varit med om!!! Ju mer jag gräver, desto grövre missförhållanden finner jag. När jag nu ser konsekvenserna av denna reform ångrar jag bittert den siffra jag satte på valsedeln i förra valet – jag borde som förälder förstått bättre. Det kommer inte att hända igen.
Jag vill ändå rikta ett stort tack till de lärare som med kraft engagerar sig och som efter bästa förmåga försöker ställa saker och ting till rätta – men som Sally Santesson sade:
– Det är inte lätt att bromsa sig ur en uppförsbacke!
Förälder