DELA

Kasta inte sten i glashus, Socialdemokraterna!

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

Den socialdemokratiska lagtingsgruppens två dalande stjärnor och deras nykomling borde ha gjort rent framför egen dörr innan de i en insändare går ut och kritiserar mig för att högsta domstolen härom veckan valde att inte ta upp min ansökan om besvärstillstånd till behandling. Domen mot mig vann således laga kraft för en dryg vecka sedan men dömd genom en verkställbar dom blev jag redan på nyårsafton 31.12.2018, det vill säga för snart ett år sedan – långt före valet. Jag kommer sannolikt att få dras med detta misslyckande resten av mitt liv. Jag ser dock framåt och kommer inte låta mig nedslås av en tillfällig motgång.

Jag förstår att det är bittert för Camilla Gunell (S) och Nina Fellman (S) att de i så här ung ålder nått sina politiska toppar och nu i rask takt är på väg utför. Camilla Gunell krönte sin karriär med att strax före valet sitta på dubbla stolar och såsom minister samt ordförande i stadsfullmäktige bevilja ett av stadens intressebolag (ägarintresse cirka 40 procent) ett betydande penningbidrag för utveckling av bland annat biogas. Efter hennes tid som näringsminister ligger landskapets eget riskkapitalbolag i samma ruiner som hennes kraschade EU-valkampanj. Nina Fellman har i sin roll som kansliminister lyckats vända upp och ner på jord- och näringsrättsfrågor samtidigt som hon uppvisat en total tondövhet i sin reformiver mot kommunerna. Inte ens genom att strax före valet släpa hit före detta statsministern lyckades man rädda S-mandaten. Det måste vara bittert och påfrestande för alla inblandade, men inte behöver ni väl attackera mig för det?

Lagtingsordningens bestämmelser är solklara. Jag har inte begått något brott i min egenskap av lagtingsman och väljarna kände till min dom när de valde in mig. Det verkar S ha svårt att smälta. Av oklara orsaker försöker de blanda in Bert Häggblom (Ob) och Veronica Törnroos (C) i mina tillkortakommanden, vilket inte blir särskilt lyckat när man noterar, att Camilla Gunell är den enda partiledaren som två gånger (2015 och 2019) accepterat att ha en kandidat som dömts till ovillkorligt straff på kandidatlistan. Kasta inte sten i glashus!

MARCUS MÅTAR

Lagtingsledamot och gruppledare för Obi lagtinget