DELA

Kärv situation kräver enighet

Det finansiella läget för Mariehamns stad är synnerligen kärvt.
Nettoskuldbördan som närmar sig 52 miljoner euro är alldeles för stor för att vara hanterlig. Stadens beslutsfattare står inför svåra beslut som drabbar alla stadsbor, fast på olika sätt. En strukturell obalans mellan intäkter och utgifter gör att den politiska spelplan som förefallit stor nu har krympt.
När pengarna är slut måste det till tydliga prioriteringar. Staden får aldrig sluta blicka framåt, men det måste ske med hjälp av ekonomiskt sunt förnuft och nya sätt att tackla gamla problem. Det är vår förhoppning att alla partier i Mariehamn kan ställa sig bakom denna beslutsamhet och vilja att skapa balans i stadens ekonomi.
En stad i skuld är inte vad vi för vår del vill lämna efter till nästa generation.
Mariehamnscentern
Britt Lundberg
Jörgen Pettersson
Erica Sjöström
Bjarne Blomster