DELA

Kärnkraftverk osäkra för allt levande

År 2012 fanns i världen 437 stycken aktiva kärnkraftverk och 67 under uppbyggnad. Bland annat har USA 104 stycken aktiva och ett kärnkraftverk under uppbyggnad, Frankrike har 58 stycken aktiva och ett under uppbyggnad, Japan har 50 stycken aktiva och Ryssland har 33 stycken aktiva och 11 stycken under uppbyggnad.

Sverige har 10 stycken aktiva kärnkraftverk och Tyskland nio som snarast möjligt ska avvecklas. De har insett vilka risker efter alla dessa katastrofer kärnkraften medför för mänskligheten. Finland har fyra aktiva kärnkraftverk och ett under uppbyggnad.

När uranet är använt ska uranstavarna förvaras i ett säkert bergrum intill evigheten, innan det avklingat och är ofarligt för allt levande. Vem kan garantera detta?

De besuttna i världen och deras lobbyverksamheter har fått ”allmogen” med på detta vansinne. De besuttna skulle tjäna snabbare pengar på detta än på det mänskligheten skulle satsat på: sol-, vind- och vattenkraft.

De finns i evinnerlig tid, helt rena för miljön och ofarliga för allt levande.

Råland på Åland