DELA

Kärnkraftverk och Sannfinländarna

Under valdebatten på biblioteket i måndags var det speciellt två frågor som väckte diskussion. Den ena var ifall Finland skall bygga mera kärnkraftverk och den andra var huruvida vi accepterar Sannfinländarna i landets kommande regering. Svaren skulle ges antingen som ja eller nej.
Finlands riksdag bestämde i juli 2010 att Finland skall bygga två nya kärnkraftverk. Ålands sittande riksdagsledamot som varit med och tagit detta beslut, konstaterade också att beslutet inte går att ändra. Om alla åländska riksdagskandidater skulle ha respekterat och tagit ansvar för det demokratiska beslutet som landets riksdag tagit i denna fråga borde alla ha sagt ja. Bara Alliansen för Åland respekterade och tog ansvar för detta beslut. Frågan var nämligen inte vad man personligen tycker om kärnkraft. Personligen föredrar jag förnyelsebar energi, om det bara är möjligt.

Den andra frågan var huruvida Sannfinländarna kan accepteras som en part i kommande regering. För det första kan jag inte acceptera ett språkfientligt parti i vår regering. Det viktigaste är att vi har respekt för varandra oberoende språk eller ras. För det andra kan inte Sannfinländarna ingå i landets regering då de kräver att de skall ges rätt att rösta emot det ekonomiska stödpaketet till de krisdrabbade länderna i Europa. Två alltför stora frågor att leka med i den kommande regeringen.
Tony Asumaa,
riksdagskandidat med nr 2
Alliansen för Åland