DELA

Karneval för kommunerna

Vart är världen på väg – kommunstrukturreformen närmare bestämt?

Händer det något, är det bara dyra utredningar, blir det tvång och centraliseringar, alldeles särskilt i Saltvik? Det är frågor som dyker upp.

Såhär är läget – och såhär ser vägen framåt ut.

I regeringsprogrammet var vi överens, moderater, liberaler och socialdemokrater, om att kommunstrukturen på Åland ska förändras, med sikte på en effektivare, smartare och mer likvärdig service över hela Åland.

Efter noggrann upphandling fick globala och välrenommerade PwC uppdraget att jobba fram tre rangordnade och väl motiverade förslag för en ny kommunstruktur på Åland.

Redan i PwC:s offert angavs att Åland som en kommun skulle vara ett av alternativen. Det förslaget presenterades i fredags.

I maj presenterades förslag nummer två, Åland som fyra kommuner, Norra Åland (Vårdö, Geta, Sund, Finström och Saltvik), Västra Åland (Jomala, Eckerö och Hammarland), Södra Åland (Mariehamn, Lemland, Lumparland och Föglö), samt Skärgården (Kumlinge, Brändö, Kökar och Sottunga).

Det var intressant, nytt, och har under sommaren gett upphov till många diskussioner. Precis som avsikten var.

Vi är inte i den fasen nu, där vi ska slå fast det exakta målet. Vi bygger vägen, och vi vickar på den lösa tand som den åländska kommunstrukturen de facto är. När det lossnar, och det kommer det att göra, växer nya strukturer fram som är starkare och bättre än de gamla.

Under september pågår ett intensivt och krävande arbete där kommunerna är med och jobbar fram förslag nummer tre, utgående från alla fakta från PwC:s material. Det presenteras i oktober.

Förslagen ska fördjupas och analyseras på längden och bredden. I november utför Åsub inom ramen för utredningen en enkät där vi ställer en rad frågor till medborgarna om hur de vill att servicen ska organiseras och vad som är viktigast för dem.

I februari presenterar PwC sina slutsatser.

Parallellt med detta pågår politiska diskussioner och förankring. Kommunindelningslagen, som styr hur förändringar av kommunstrukturen kan och ska gå till, ska revideras. I dag har vi inte alla verktyg som behövs i landskapsregeringens box för att slutföra en förändring.

Samtidigt revideras landskapsandelssystemet. KST-processen tuffar vidare. Det görs förändringar i den lagstiftning som påverkar arbetet i kommunerna (en lista på 67 olika lagar som kräver revidering ligger nu på bordet). Socialvårdslagstiftningen revideras. Finström, Sund och Geta har anhållit om en kommunindelningsutredning, vilket är ett stort steg framåt mot ett samgående.

Nu är tid att vara öppen och kreativ och tänka på alla svåra och legitima frågeställningar om påverkningsmöjligheter, garantier, serviceställen och kvalitet, och hur det som är bra i dagens kommuner kan garanteras i en framtida struktur.

I februari, när vi har alla fakta på bordet, kommer landskapsregeringen att presentera en vägkarta för kommande förändringar, både kring mål och medel.

Så här mycket har det inte hänt på detta område sen kyrksocknarna bildades.

För egen del är jag glad att få vara med om en spännande, viktig och omvälvande förändringsprocess, som jag vet är nödvändig för en långsiktigt hållbar kommunstruktur där medborgare i varje del av landskapet har god och tillräcklig service.

Nina Fellman (S)

Kansli- och kommunminister