DELA

(Kärn)energivalet

Kärnkraften har på ett obehagligt sätt dykt upp i debatten. Röster höjs för avveckling och kärnkraften betecknas som problemet. Debatten måste identifiera vår ohejdade energianvändning som problemet och kärnkraften som ett symptom. Skall vi avveckla kärnkraften måste alternativen och följderna studeras.
Energipriserna stiger i höjden, alltmer areal och matprodukter, typ palmolja och etanolsockerrör används som energi. Miljoner människor drivs mot svält och trycket mot genmodifierad mat ökar enormt.
Vi har risken att kärnkraft som är ekonomiskt intressant flyttar till länder som ser stora vinster med kärnkraftverk som är l sämre tekniskt än de som är i gång hos oss. En mängd kolkondensverk med stora svavel och CO2 utsläpp startar också. Alla olyckor och krig som är orsakade av fossila bränslen behöver också beaktas.

En internationell reglering av kärnkraften behövs. Säkerhet måste utgå från samma grunder. Avveckling skall inte börja av politiska skäl i länder där opinionen har styrka utan på tekniska grunder. Den tekniska utveckling som kärnkraftsmotståndet bromsat måste påskyndas så att vi kan köra och avveckla på ett säkert sätt när alternativ finns.
Det vi måste ta tag i är användningen av energi som måste effektiveras rejält. Vi skall inte bygga hus på 2 000 kvm när 1 000 kvm räcker (typ Tekniska Verken). Bränslesnålare bilar premieras. I kärnkraftverken måste värmeförlusterna i kylvattnet som är 50 – 60 % tas tillvara.) Kyla ur havsvattnen i stf l. Exemplen är många.
Alla typer av förnyelsebar energi måste utvecklas, vind, biobränsle, biogas mm men framför allt hushålla. Då först kan vi göra ett aktivt val av energiform och styra utvecklingen.
Lennart Isaksson,
rikssdagskandidat, moderaterna