DELA

Kapningsförsöket av Ålands Skogsägarförbund

Styrelsen och förvaltningsrådet föreslår att stadgarna i andelslaget skall ändras så att tilläggsandelarna får del och inflytande i skogsägarförbundet och därav del och inflytande i det av dem önskade nya aktiebolaget.

Om stadgeändringen går igenom kommer andelsägarna/skogsägarna att ha kvar endast ca 20 % av ägandet och inflytandet i Skogsägarförbundet före en eventuell sammanslagning. Jag frågar mig nu; vems ärende går styrelsen, det verkar inte att vara skogsägarnas.

Det tyder på att någon vill berika sig på skogsägarnas/andelsägarnas bekostnad. Det skulle vara intressant om Skogsägarförbundets styrelses och förvaltningsrådets presidium skulle redovisa sina innehav av tilläggsandelar.

Att ett aktiebolag, med en familj som klart största ägare, skulle hålla virkespriserna uppe är en utopi. Ett aktiebolag jobbar för att maximera vinsten till sina aktieägare och bästa sättet att nå det resultatet är låga virkespriser till skogsägarna.

Skogsägare