DELA

Kapacitetsbrist på färjorna

Näringslivet på Kumlinge klagar på bristande kapacitet på linjen från Torsholma. Kökarborna har förlorat mer än 30 procent av kapaciteten på linjen trots tre färjor i trafik under sommaren. Till Långnäs går det bara två färjor med tillsammans mindre kapacitet än vad Skiftet hade som ny. Vad har LR vidtagit för åtgärder? Ingenting vad jag vet. Istället satsar man all kraft på kortrutten över Föglö, ett enormt förlustprojekt, jag förklarar längre fram.

Det enda rätta vore att omgående beställa en ny el-hybridfärja till Södra Linjen, kapacitet cirka 50 bilar. Nästa åtgärd bör vara att beställa ett systerfartyg! Detta är betydligt viktigare än att planera för en jättefärja liknande Elektra till Föglölinjen. Efter dessa två nybyggen är det dags att ersätta Skarven med en energioptimerad eldriven färja. Skarven är visserligen den mest energislösande färjan i skärgården men att ersätta den med en Elektra ger ingen vinst för Kökar, Sottunga eller Kumlinge när det gäller transportkapacitet.

Till dess att nybyggena levererats skulle en driftig regering titta lite på tidtabeller och färjornas kapacitet. Det finns mycket luft i tidtabellerna, alltså utrymme för fler turer. Odin har mycket större kapacitet än Knipan, varför inte låta dem byta plats några turer i veckan? Nej, det går inte, det kostar mer per timme att köra Odin! Och fler turer kostar jättemycket. Hellre får turistföretagen i skärgården gå omkull.

Västra Föglö, jaha. Investeringen på 26,5 miljoner för väg och bro över till Gripö kostar med dagens låga ränta på 2 procent 980 000 euro per år i 40 år. Det blir i dagens penningvärde 39 miljoner euro under dessa 40 år. Underhållet för bro och nu planerade vägsträckor, inklusive underhåll och reparationer (som landskapsregeringen gömmer under investeringar), blir ungefär 150 000 per år. Under 40 år blir det 6 miljoner. Totalt under 40 år kostar kortrutten över västra Föglö alltså 45 miljoner euro. Detta för att man påstår att en ny elfärja bara kan köra den kortare sträckan till Gripö/Mellanholm. Stämmer inte!

En ny elfärja kan köra till Degerby, Man kanske måste bredda faret genom Ekholms sund och bygga om färjefästet i Degerby. Det kan kosta 7 miljoner, på 40 år blir kapitalkostnaden 10,4 miljoner. Färjan måste köra en längre sträcka och köra lite fortare, mellanskillnaden mot den kortare körsträckan blir ungefär 120 000 per år eller 4,8 miljoner på 40 år. Att köra en elfärja till Degerby inklusive investeringar blir då 15,2 miljoner euro. Kortrutten kostar 45 miljoner! Kostnad för själva färjan är inte medtagen, det blir samma i bägge fallen. Tidsvinsten på max 10 minuter på färjpasset äts till hälften upp av längre väg till det nya färjefästet och en ny färja kan köra fortare än Skarven, alltså tidsvinst noll.

Föglöborna kan med kortrutten förvänta sig färre turer eftersom den nya färjan skall ta fler bilar, då behöver den inte köra så ofta. Totalkostnaden för skärgårdstrafiken ökar och då måste fler turer dras in på olika håll, vem kommer att drabbas värst?

JAN GRÖNSTRAND