DELA

Kaos råder i skärgårdstrafiken!

Nina Fellman försvarar i vanlig ordning oblygt den socialdemokratiskt ledda regeringen.
Hon har ändå rätt på en punkt. Den liberalt ledda regeringen satte stopp för inrättandet av en rederichefstjänst i en situation där den ansvarige ministern Veronica Thörnroos inte tydligt kunde redogöra för arbetsfördelningen inom trafikavdelningen. På trafikavdelningens lönelista finns en avdelningschef, en sjötrafikchef, en upphandlingsjurist m.m. så inrättandet av ytterligare en tjänst skulle ha krävt en tydlig motivering.
Till saken hör också att samtliga avdelningar var satta under sparbeting med krav på minskning av personalkostnaderna och minskning av personalstyrkan som helhet. I den situationen var nålsögat mycket trångt för att få anställa ännu fler.
Nivån på det omtalade konsultarvodet sattes av Veronica Thörnroos utan förankring i regeringskollegiet.

Inte heller den nu sittande regeringen har tillsatt någon tjänsteman på rederichefsposten vilket förmodligen visar att liberalerna hade rätt hela tiden. Konsultuppdraget fortsätter däremot.
Under förra mandatperioden genomfördes med liberalernas medverkan inbesparingar i skärgårdstrafiken. Vi fick vår beskärda del av kritik från trafikanter och från oppositionen men vi står givetvis för det vi gjorde och vi ansåg att det var nödvändigt. Vi insåg och anser ändå att fortsatta inbesparingar av större mått kan göras endast genom utvecklandet av kortrutt.
Speciellt om målet är att bibehålla en framtidstro hos skärgårdsbefolkningen. Liberalerna har en sådan målsättning.
Vi anser att den nuvarande regeringen inte driver kortruttsfågan annat än genom att låta ett stort antal konsulter (5-10 ?) utföra utredningar åt trafikavdelningen. Den politiska landskapregeringen uttalar sig sällan i frågan och framför allt inte på ett sådant sätt att den kan uppfattas vara prioriterad.

Den förra regeringen framställde ett kortruttsmeddelande i maj 2011 och budgeterade också medel för att binda ihop Åva och Jurmo med en vajerfärja. Nu två år senare står regeringen Gunell och stampar på samma ställe.
Kaos i skärgårdstrafiken och missmod hos skärgårdsbor och andra trafikanter råder just nu.
Nina Fellman anklagar oppositionen för att klaga och gorma. Under förra mandatperioden klagade och gormade dåvarande oppositionspolitikern och nuvarande lantrådet Camilla Gunell genom att anklaga regeringen för att släcka lampor i skärgården.
Hon själv tycks gräva av hela kabeln!
Mats Perämaa
Katrin Sjögren
Tony Asumaa
Viveka Eriksson
Torsten Sundblom
Gunnar Jansson