DELA

Känslokall och hård politik

Ompröva beslutet att sälja Edlagården på öppna marknaden.

Flera politiska partier föreslår sänkning av skatten i staden. Eftersom stadens skatteinkomster nu ökar görs förhastade förslag om skattesänkningar. Bland dessa partier finns Moderat samling, Obunden samling och Ålands framtid. Dessa partier och centern, med Lennart Isaksson (M) i spetsen drev i stadsfullmäktige igenom att Edlagården skulle säljas på den öppna marknaden till den som bjuder högst. Socialdemokraternas reserverade sig mot beslutet. Ska skattesänkningar finansieras på bekostnad av äldre mänskors boendetrygghet ?

Socialdemokraterna, Socialnämnden och stadsstyrelsen har förespråkat en försäljning av Edlagården till stadens fastighetsbolag Marstad. Om vi gör så kan vi se till att de som bor på Edlagården fortsättningsvis har en trygg bostad. Vi anser att det är känslokallt och hårt att sälja Edlagården på den fria markanden och helt strunta i de boendes trygghet. Många som bor på Edlagården trivs och anser att de inte kan hitta en motsvarande hyreslägenhet utan oroar sig för högre hyra och längre avstånd till stadens service.

Vi socialdemokrater föreslår därför att försäljningen av Edlagården på den öppna markanden avbryts och att försäljningen riktas till Marstad som kan beakta de boendes behov och lånsiktigt ansvara för Edlagårdens underhåll och administration. Det är en mänsklig kompromiss som ger de boende trygghet och staden erhåller ett skäligt belopp som ytterligare stärker stadens kassa så att vi kan korta av på stadens höga skulder.

Barbro Sundback, Igge Holmberg, Sara Kemetter (S)