DELA

Kansliministern väljer Finland före Åland

I sommar arrangerar Ålands regering tillsammans med ett antal organisationer AlandicaDebatt. Evenemanget presenteras som ett nytillskott i den raden av existerande ”sommararenor” för samhällsdebatt i Norden, bland annat Almedalsveckan på Gotland. Ambitionen är med andra ord hög och inget fel i det.

Läser man vidare i presentationen framgår det tydligt att Ålands kansliminister har haft ett finger med i formuleringen av evenemanget.

AlandicaDebatt ska nämligen bli en ”svenskspråkig arena för samhällsfrågor av intresse för hela Finland och Norden”.

Ålands särställning och självstyrelse med egen lagstiftning inom många områden samt med egen representation i Nordiska rådet är enligt kansliministern – och tydligen då även resten av regeringen – inte tillräckligt för att enskilt lyfta fram Åland i presentationen. Istället förpassas Åland under benämningen ”hela Finland”.

AlandicaDebatt hade varit ett ypperligt tillfälle att lyfta fram Ålands självstyrelse som en aktiv part i den nordiska samhällsdebatten. Ifall det inte handlar om ett uppenbart misstag i marknadsföringen av evenemanget bör Ålands regering på allvar börja fundera på kansliministerns roll i utvecklingen av Ålands autonoma ställning som ett svenskspråkigt område i ett allt finskare Finland.

Om till och med Ålands regering börjar kommunicera att Åland är en vanlig del av ”hela Finland” blir det svårt – för att inte säga omöjligt – att vinna förståelse för att det svenskspråkiga Åland och självstyrelsen förtjänar annorlunda lösningar än Kajanaland.

Axel Jonsson, Peggy Eriksson, Brage Eklund , Anders Eriksson, Lisa Gustafsson, Hanna Segerström, Rolf Granlund, Andreas Qvarnström, Birgitta Johansson, Gunder Andersson

Ålands Framtid