DELA

Kanske vi borde ha ett manligt lantråd igen?

Nu har vi under ett antal perioder haft kvinnliga lantråd, ja ibland även kvinnliga talmän. Och för tillfället har vi även en kvinnlig statsminister.

Har vi under de här åren fått en bättre relation till finska regeringen? Nej, tyvärr blir den sämre och sämre för var dag som går. I Helsingfors lyssnar man över huvud taget inte på ålänningarnas särskilda behov, allt från lotterilagen till pandemifrågor besluts över våra huvuden och det ser inte ut att ljusna i framtiden heller.

Att förhandla med finska regeringen kräver diplomati. Saknar kvinnor diplomatisk förmåga, eller varför fungerar inte samarbetet längre? Något är det i alla fall som är fel, då våra ”förhandlare” körs över gång efter annan, vid sina samtal med finska regeringen.

Också vi äldre kan känna oss överkörda med nuvarande landskapsregering. Nu råder även åldersdiskriminering vid tillsättande av offentliga uppdrag, där äldre inte längre är välkomna, just på grund av att ”de är för gamla”. Så när politikerna talar om ”problemet med den åldrande befolkningen”, så är nog problemet deras eget, inte vårt, vi som är äldre.

Jag anser att vi äldre har rätt att bli visade respekt, och behandlas som människor, hela vårt liv, och inte bli utsatta för åldersdiskriminering bara för att vi blir äldre.

Därför undrar jag om man i nästa val borde rösta på ett parti som kan utlova ett manligt lantråd, om partiet får mandat för detta av väljarna, för så här ska vi inte ha det på Åland.

RUNA LISA JANSSON