DELA

Kanske Posten och LR bör fundera om?

Det var nästan så man kunde tro att det var 1 april när man läste att Åland Post planerar att öppna en galleria med restaurang och pop-up butiker ute i Sviby.

När har LR ändrat ägardirektiven och bolagsordningen så att Postens skall satsa på detta?

Vi bör ställa oss frågan om det verkligen är meningen att landskapsägda bolag skall konkurera med det privata åländska näringslivet. Går dessa galleriaplaner i linje med LR och näringsavdelningens strategier och arbete för hur vi skall utveckla och få det åländska näringslivet på fötter igen?

Om det nu är så mycket lediga ytor vid Åland Post kanske det är dags att ägaren LR börjar tänka lite utanför boxen.

Men att ett landskapägt bolag med skattebetalarnas pengar skall satsa på en galleria. Nej, då är det nog dags att någon säger ifrån på riktigt. Faktiskt.

Jag har alltid varit öppen för satsningar och nytänkande som ger inresande till Åland. Det stimulerar rederierna och hela det åländska näringlivet och det skapar sysselsättning. Kanske dessa tomma utrymmen kunde användas till något som ger ringeffekter för det åländska näringslivet.

Det kanske finns hungriga entreprenörer eller föreningar som är intresserade av ytorna och hallarna vid Posten om LR vill satsa på någonting annat. Men någon galleria. Nej Tack.

Att LR och dess bolag dessutom i dessa tuffa covid pandemitider börjar prata om sådana här satsningar känns märkligt.

Detta när flera åländska företagare och krögare kämpar för sin överlevnad med uppsägningar och permitteringar som följd. Samtidigt som stödbehoven kommer att öka igen för att inte gå under.

För hela Åland är det är väl bättre att vi får ett levande centrum i Mariehamn. Samt att Maxingeområdet fortsätter att utvecklas.

Företagen och företagarna är Ålands hjärta och nu står flera beredda att satsa mycket pengar på att bygga och utveckla Åland och centrum.

Och så läser man om dessa planer. Någon borde faktiskt skämmas nu.

ANDERS HOLMBERG

FÖRETAGARE