DELA

Kan vi tillåta att den åländska vindkraften avvecklas?

Den liberala lagtingsgruppen svarar entydigt nej på frågan. Landskapsregeringen, med stöd av centern, socialdemokrater, moderater och obundna svarar uppenbarligen ja på samma fråga.
Riksdagen i Helsingfors antog år 2010 ett stödsystem, det såkallade inmatningstariffsystemet, för att möjliggöra en utökad produktion av miljövänlig energi. Utgångspunkten i detta låg i det faktum att EU hade enats om en minskning av koldioxidutsläpp och att Finland förband sig till den målsättningen för sin del och samtidigt för Ålands del. Just för att Finland förband sig till detta också för Ålands del så anser den liberala lagtingsgruppen att det är skäligt att Åland ska finnas med i det rikstäckande stödsystemet.

Vi anser att Landskapsregeringen borde prioritera denna fråga. Tyvärr visar landskapsregeringen en oroväckande passivitet i arbetet med att få med Åland i inmatningstariffsystemet. Här krävs bättring!
Då riksdagen gick in för inmatningstariffsystemet så slopade den samidigt den skattebefrielse för miljövänlig energiproduktion som hade gällt tidigare. Staten Finland ändrade alltså stödsystemet från skattelättnader till bidrag. I praktiken innebar detta att våra åländska vindkraftsproducenter stod utanför stödsystemet samtidigt som skattelättnaderna slopades. Slopandet av skattelättnaden ledde till ökade inkomster för staten och därmed till ökad avräkning/klumpsumma till Åland.

Inför år 2011 antog dåvarande landskapsregering ett eget begränsat stödsystemet som motsvarade den skattehöjning som riksdagen beslutat om och som finansierades av klumpsummeökningen. Den förra landskapsregeringen ville inte försämra för åländska vindkraftsproducenter, inte heller minska investeringsviljan hos andels- och aktieägare i kommande vindparkssatsningar. Dåvarande landskapsregering hade samtidigt en fast beslutsamhet att få med Åland i det rikstäckande inmatningstariffsystemet.

Nu då lagtingets majoritet har godkänt landskapsregeringens budgetförslag för år 2013 så kan vi konstatera att det åländska stödsystemet, som kom till för att motverka en skattehöjning, inte längre är finansierat i budgeten.
Möjliga konsekvenser har vi redan fått erfara. Poduktionen av vindkraft på Åland står inför en eventuell avveckling då konkurrenssituationen för vindkraftsproduktion på Åland medvetet försämras. Försämras i så hög grad att andelsägare i vindkraftverk inte längre kan få avkastning på sin insats i miljövänlig elproduktion i form av en elrabatt. Det finns också uppgifter om att det åländska näringslivet nu söker investeringsmål i miljövänlig energiproduktion utanför Åland.
Åland har behörighet över näringspolitik likväl som över miljöpolitik. Det finns anledning att sköta dessa viktiga områden betydligt bättre än de sköts just nu.
Den liberala lagtingsgruppen
Mats Perämaa
Viveka Eriksson
Katrin Sjögren
Tony Asumaa
Gunnar Jansson
Torsten Sundblom