DELA

Kan vi stå utanför tömningschemat?

Jag har just lyssnat på frågestunden med Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten och styrelseordförande Anna Holmström (C) i Ålands Radio den 1 oktober. Dahlsten uppmanar i den oss kunder att komma med idéer, så här kommer en:

Alla vi i fristående småhus, som komposterar hemma och tidigare klarat oss med ett 140-literskärl för brännbart och tömning var åttonde vecka, ska inte tvingas in i det nya, dyra systemet med fyrfackskärl med två veckors tömningsintervall. Låt oss stå helt utanför tömningsschemat och i stället samla vårt brännbara avfall i sopsäckar, som vi själva transporterar till ÅVC. Dit måste vi ändå, eftersom Misefyran trots allt inte inrymmer fack för papper, glas, metall/aluminium, trä, trädgårdsavfall, problemavfall och inert avfall.

Grundavgiften opponerar jag mig absolut inte mot. Det är en given sak att man måste få intäkter för att upprätthålla återvinningscentralen, återvinningsstationer, Misebilen och förvaltningen. Men den påtvingade tömningen av luft, den som verkligen kostar multum, kan åtminstone jag klara mig helt utan. Vad tycker ni andra i samma situation?

Nina Backlund