DELA

Kan vi så ska vi!

ÅSUB:s underlag till Ålandskommittén i juni 2015 visar att det hade varit betydligt fördelaktigare för Åland att finansiera sin verksamhet med de egna skatteintäkterna jämfört med den nuvarande klumpsumman.

Det gäller nu för Ålandskommittén att bygga vidare på detta faktaunderlag och grundligt bereda ett förslag att ersätta systemet med klumpsumma med en avräkningsgrund som baseras på Ålands egna skatteintäkter.

För att få en förändring till stånd måste Ålandskommittén stå enigt bakom förslaget till en ändring av avräkningsgrunden. Det skulle vara förödande om frågan om avräkningsgrund reduceras till någon slags partipolitisk fråga. Frågan är betydligt större och viktigare än så. Vi måste kräva att våra politiska företrädare nu går vidare och sakligt och grundligt utreder om det är klokt och möjligt att finansiera landskapet med de skatteintäkter vi själva genererar.

Om svaret är ja, att det är möjligt och realistiskt att Åland kan finansieras med egna pengar, då skall vi välja det alternativet. Att leva på egna pengar skulle befästa och utveckla vår självstyrelse såväl politiskt som ekonomiskt. Det är väl vad vi alla önskar.

Det är viktigt att debatten kring och processen med avräkningsgrunden nu flyttas från tidningarnas insändarspalter till Ålandskommittén där man bör kavla upp ärmarna och börjar jobba med konkreta förslag.

Karl-Johan Fogelström (S)