DELA

Kan stadens Infrastrukturnämnd spara pengar?

I veckan stod att läsa att Infrastrukturnämnden kan spara pengar, om man vill. Genom att byta ut planerad mycket exklusiv gatubelysning kan kostnaden minskas med 100-150 000 euro. Samtidigt säger man från Infrastrukturnämnden att det behövs 100 000 euro mera för att snygga upp i city Mariehamn.

Infrastrukturnämnden tog 125 000 euro från city Mariehamns budgetmedel för att bekosta bl.a. kullerstenarna på Storagatan. Nu kan man återföra den summan till city Mariehamns budget från de 100-150 000 euro som man sparar på Ålandsvägens gatubelysning.

På det sättet sparar man skattepengar och Infrastrukturnämnden behöver ingen budgetförstärkning från skattebetalarna.

Rolf Granlund (Åf)