DELA

Kan ministern sitta kvar efter betygsskandalen?

Låt mig börja med att å den politiska kårens vägnar be om ursäkt till alla de elever och även deras föräldrar för den nonchalanta hållning landskapsregeringen visat och fortsätter att visa när det gäller våra ungdomars möjligheter till studier vid svenska högskolor och universitet.

Personligen är jag faktiskt chockad över att utbildningsavdelningen helt enkelt struntat i att bevaka den egna befolkningens intressen.

Lika chockad är jag över beskedet att utbildningsavdelningen till och med låtit bli att hålla Ålands Lyceums ledning informerad om hur arbetet med den nya betygsvärderingen framskridit på svenska sidan.

Centern kommer via lagtinget att se till att ansvarsfrågan klarläggs, både på tjänstemanna- och politisk nivå. Föräldrar har efter min och kollegan Runar Karlssons insändare den 6 mars frågat mig om utbildningsminister Tony Asumaa kan få fortsatt förtroende. Svaret på den frågan får vi efter att landskapsregeringen besvarat oppositionens s.k. spörsmål i denna fråga.

Den andra frågan är densamma som föräldern Tove Waller ställer i tidningen den 8 mars: vem tar ansvar för de eventuella tjänstefel som begåtts? Svaret på den frågan är beroende av i vilken mån det finns tjänstemän som underlåtit att föra upp ärendet på politisk nivå i tillräcklig omfattning, dvs. i den takt ny information tillkommit.

Visar det sig att minister Asumaa varit informerad om utvecklingen faller hela ansvaret för denna skandal på honom med de politiska konsekvenser detta måste få.

Harry Jansson

Lagtingsledamot (C)