DELA

Kan man läsa upp sina betyg på Åland?

Det har kommit till min kännedom att det fortfarande finns utmaningar att läsa upp så kallade underkända grundskolebetyg.

Med mina 13 år i Ålands lagting så var detta en fråga som jag verkligen arbetade för – att man skulle kunna slutföra eller läsa upp sina grundskolebetyg.

För mig är det en viktig fråga att man har dessa möjligheter. Enligt vad som kommit till min kännedom så uppfyller inte alla skoldistrikt grundskolelagens 8 kapitel 39 § rätten avlägga delar av grundskolans lärokurs eller hela lärokursen.

Så har jag förstått att det att personer som ej är läropliktiga nekats möjlighet till att läsa upp sina underkända betyg på grund av resursbrist.

Kan detta verkligen stämma att man nekat unga som vill läsa upp underkända avgångsbetyg hjälp på grund av resursbrist?

Under mina år i lagtinget har jag jobbat för dessa unga. Om detta stämmer att man nekat unga möjliga att läsa upp sina underkända avgångsbetyg så är det ett fel i vårt system.

Jag trodde man kunde göra det på Nya linjen i Ålands Folkhögskola. Men nu har det framkommit att detta inte stämmer.

I lagen så hänvisas det till mer i landskapsförordning. Tyvärr är det svårt att hitta landskapsförordningar. Men om detta stämmer är det en skandal.

Jag som varit med och jobbat med grundskolelagen känner att om detta stämmer är det ett stort svek och det ber jag i så fall om ursäkt för. Antagligen har jag varit för naiv.

Min målsättning i Ålands lagting var att underlätta dessa frågor och att fler skall kunna läsa upp sitt skiljebetyg.

Kan man idag inte göra detta uppfylls inte det §39 i 8:e kapitlet grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. Där det tydligt i paragrafens allmänna motivering ”En person som inte har fått sådan allmänbildande utbildning som motsvarar grundskoleutbildningen eller som har genomgått en utbildning som är avsevärt snävare än den lärokurs som hör till utbildningssystemet på Åland har också efter att ha passerat läropliktsåldern rätt att få avgiftsfri grundskoleutbildning eller delar av sådan utbildning (så kallad ämnesundervisning) som hör till grundskolans lärokurs.”

Bästa politiker låt 2023 vara ett år där ni ser alla våra ungas bästa.

GÖTE WINÉ

SVAR PÅ INSÄNDARE

– Oavsett om man vill läsa upp ett lågt betyg eller komplettera ett betyg som saknas så har man rätt att vända sig till kommunen och få hjälp, säger utbildningsminister Annika Hambrudd (C).

– Kommunen har inte rätt att neka, men det kan vara så att det inte går ögonaböj. Om det är något problem så är man välkommen att kontakta utbildningsbyrån.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp