DELA

Kan man lägga Åland i en låda och bara mäta utsläppen i lådan?

Hur kommer den globala uppvärmningen att påverkas om vi bara mäter utsläppen inne i vår lilla låda? Det fins en risk att utsläppen ökar på den global nivå om vi gör fel saker.

Låt os ta ett exempel vad som kan hända. Vi lägger in en elbil och en häst i varsin låda och mäter Koldioxid (CO2). Elbilen släppte inte ut nån CO2 i lådan alltså ren. Hästen däremot andas ut CO2 och halten av CO2 ökar i lådan lika med smutsig. En häst släpper faktiskt ut lika mycket CO2 som en bensindriven bil vid samma körsträcka.

Till och med ett barn fattar att det här inte kan stämma, här ligger en hund begraven. Så vi lyfter bort lådan och nu ser det lite annorlunda ut. Hästen andas ut CO2 som binds i gräset som avger syre som hästen andas, alltså kretslopp och ingen ökning av CO2 i atmosfären.

Elbilen har vid tillverkningen redan gett upphov till utsläpp av CO2 innan vi börjar köra med den.

Om vi ser till Åland och vår el så visar statistiken för 2020 att omkring 36 procent var fossil produktion och 18,5 procent förnyelsebar produktion. Resten var kärnkraft och den är ju olika grön beroende på hur grön man själv är. Den fossila elproduktionen ökar i där vi köper upp elen.

Det har länge pågått en diskussion om elbilens utsläpp i samband med tillverkningen speciellt med tanke på batterierna.

Världens sjätte största biltillverkare Stellantis vd Carlos Tavares kom häromdagen med en siffra i samband med en intervju: 70 000 kilometer är den sträcka man måste köra med en elbil innan den hinner ikapp elhybriden vad gäller utsläpp av CO2.

Att vi skall satsa på elbilen är ett politiskt beslut, inte ett beslut som kommer från industrin. Så frågan är om inte elhybriden är det klokare alternativet här på Åland.

Det fins också en annan möjlighet som kan göra skillnad redan i morgon vad gäller utsläpp från trafiken, nämligen Flexifuel (Gas eller Etanol)

På fastlandet ger Traficom ett stöd på 200 euro om man konverterar bilen till att kunna köras på Etanol (E85). E85 kan tankas på Åland åtminstone på Kantarellen.

Tyvärr har jag en dieselbil, men jag kollade på skoj vad det skulle kosta att konvertera min MC och det var strax under 500 euro i delar+arbete.

Orsaken till att jag tog med hästar i början var helt enkelt den att jag tror att det i Utvecklings och Hållbarhetsrådet fins mera samlad kunskap om hästar än om energiteknik.

ÅKE GUSTAFSSON