DELA

Kan inte förenklas

Angående Helena Forsgårds insändare om smidigare recepthantering i samband med TBE-vaccineringen önskar jag klargöra följande. Recepten måste ha en läkares underskrift. Vi har inte elektroniska recept ännu.

Primärvårdens läkare skriver således recept som delas ut via hälsocentralens mottagning. När vi planerade denna kampanj utredde jag frågan och efterhörde om apoteken skulle kunna ta emot undertecknade recept och fylla i namnen på de patienter som hämtar recept och alla apotek ställde sig positiva till detta. Patienterna skulle då slippa ta sig via hälsocentralen först.
Tyvärr gick detta inte att verkställa i praktiken. När vi diskuterade denna lösning väcktes frågan om lagligheten i förslaget. Efter att ha hört med Folkhälsoinstitutet, landskapsläkare Birger Sandell och läkemedelsverket fick jag ett entydigt besked om att detta är totalt omöjligt att verkställa. Recept utan namn får ej lämnas ut.
Utgående från dessa besked så är tyvärr det "komplicerade" förfarandet att hämta recept från hälsocentralen nödvändigt, i varje fall tillsvidare.

Birgitta Hermans
klinikchef/överskötare