DELA

Kan idrotten visa väg för samhällsutvecklingen?

Allt fler uttalar sig inför valet att det är faktaunderlag, som behövs för att kunna ta ställning till hur samhällsservicen framöver skall kunna tryggas för alla medborgare på Åland. Frågan är hur offentlig sektor i framtiden både på kommunal och landskapsnivå skall kunna upprätthålla servicen.

Att spela ut regioner stad/landsbygd /skärgård eller olika kommuner mot varandra, utan att först ha fakta som grund skapar motsättningar. Ingen vill väl ha en uppdelning i fattiga och rika regioner som leder till onödiga stridigheter i samhället.

Befolkningsstruktur och skatteunderlag kommer att påverka utvecklingen olika i kommuerna och då blir frågan hur ekonomin och servicen skall kunna upprätthållas jämlikt. Alla regioner har kvaliteter som tillsammans gör Åland unikt.Det är positivt för redan boende och inflyttare att under olika livsskeden kunna välja bosättnings och etableringsort med fortsatt god service.

Allt fler medborgare har i galluppar och utredningar pekat på att det just är samhällsservicen som är det viktiga.Det gäller för politiker att ge svar hur servicen bäst kan upprätthållas. Att offentlig sektor framledes både på kommunal och landskapsnivå måste spara och effektivera är man tämligen överrens om.Liberalernas linje är att med hjälp av sakkunniga, enligt norråländsk modell, ta fram faktaunderlag för att uforma de bästa förutsättningarna för samhällsservicen.

Utvecklingen av IFK Mariehamn och Åland United, vilka genom samarbete och genom att riva gränser och murar, nått kvaliteer, som ansetts omöjliga med våra förutsättningar.

Dessutom har kvaliteten tack vare gott samarbete inom andra föreningar stigit.

Det har tagit länge, men gett resultat, som skapat en vi anda utan dess like och som väckt beundran långt utanförlandskapet.

Rolf Lindqvist, Folke Karlsson (Lib)