DELA

Kan företag ha ansvar för mänskliga rättigheter?

Svar till Elina Ussa, verkställande direktör för Ficom. När vi konstruerar och tillverkar produkter som går på export också till Finland använder sig seriösa produktutvecklare av samma lagar, regler, säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter som för vilket annat land som helst i Europa. Det som skiljer är oftast de regler som gäller för installationer i respektive land. Detta sköts då av tekniskt kunniga modersmålsöversättare.

5G är ju en modell men att det finns en strålning och den ska redovisas för personer. Personer har rätt att veta strålningsnivåerna. Det blir viktigt i ett möte mellan en patient och en läkare för att en dialog ska bli så rättvis det går. Den mänskliga förståelsen är en del av grunden för en giltig teknisk dokumentation. Att man bör beakta, ta hänsyn till, vara uppmärksam på de gällande säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter vi som land har bundit oss till i folkrätten gällande för maskintekniskt tillverkade produkter. Att bedriva en forskning på miljö och hälsa i efterhand för produkter som inte går att säkerställa redan i en utvecklingsprocess är att vara vårdslös och kan leda till allvarliga eftereffekter. Mikrovågsstrålning är en luftburen överföring, konstruerad av en människa, är ett ”läckage” och mätbart.

Om en tillverkare eller företag får för sig att montera eller installera en mikrovågsstrålning som inte har ett godkännande, ska en strålsäkerhetsmyndighet sörja för att verksamhetsutövare mäter upp strålningen anger de rätta värdena och arbetsmiljöverket skyltar med varningar. Detta för att alla personer som vistas i ett strålningsområde har rätt att veta för att kunna förhålla sig rätt till en maskintekniskt tillverkad strålning.

 

Folkrätt, mänskliga rättigheter: produkter som inte har ett godkännande för internationellt som nationellt bruk och som inte riktar sig direkt till användaren och slutanvändaren. Tror Elina Ussa verkligen att tillverkande företag kan ha ansvar för mänskliga rättigheter?

Att på det sättet samverka till att individer som berörs av ett företags tillverkade produkter inte blir berövade på till exempel liv och hälsa?

I folkrätten är mänskliga rättigheter länders ansvar, de har anslutit sig till att genomföra internationella regler.

Dessa rättigheter finns till för oss alla och deras ultima ratio är att skydda oss individer från våra egna regeringar, myndigheter och från varandra.

Men företag, vilket ansvar bär de? Hur länge tar det innan avogt inställda regeringar och myndigheter börjar säga ”inte vi, utan företagen har ansvaret”. Vad händer då med själva folkrätten och de rättigheter som finns?

5G utbyggnaden följer inte våra produktlagar säkerhetsbestämmelser, säkerhetsföreskrifter för en säker produktutveckling. Det finns inget godkännande för 5G på det sättet. Man måste veta!

BO RHÖNNSTAD