DELA

Kan Dahlén förklara!

Fråga till Daniel Dahlén
I tidningen Åland den 9 oktober presenterades Handelskammarens affärsplan. Jag lade märke till att VD Dahlén konstaterade följande:
”Man kan sänka kommunalskatten med fem procentenheter utan att det leder till någon skillnad i skola och omsorg. Det skulle till och med vara möjligt att gå ner till noll i kommunalskatten.”
Det var ett intressant besked. Hur kan det komma sig att inga kommunalpolitiker kommit på hur det skall gå till? Jag vill därför att VD Dahlén ger oss receptet på hur detta skall genomföras.
Jag kan nämna att fem procentenheter för Mariehamns stad innebär ca 13 miljoner euro och att stadens skatteintäkter för 2009 är budgeterade till drygt 41 miljoner euro.
Hur skall vi begå för att radikalt sänka skattetrycket med bibehållen service till medborgarna och med en rättvis fördelningspolitik?
Emotser ett snart svar!
Folke Sjölund (lib)
stadsstyrelseledamot