Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Kampen för våra ungdomar fortsätter

Eftersom vi i lagtinget som bäst håller på att slutföra behandlingen av förslaget till ny grundskolelag, ser jag mig för stunden förhindrad att bemöta Rainer Juslins (Lib) rallarsvingar på insändarplats och på sociala medier. Jag kommer därför att återkomma till tjänstemännens hantering av läraren Henrik Löthman i ett senare skede. Det viktigaste för tillfället är att få det nuvarande lagtinget att omfatta min utgångspunkt om att Åland ska ta till vara möjligheten det ger att vi är ett eget utbildningsland. Vi ska välkomna våra ungdomar efter slutförda studier, oavsett var kunskapen inhämtats. Jag fortsätter alltså kampen för våra ungdomar.

Vad gäller påståendet om ”osanning” från min sida vill jag bara påminna den tidigare avdelningschefen Juslins medverkan till att i januari i år som anvisning meddela kommunerna att den så kallade anpassningsperioden kan vara oavlönad. Juslin ansåg det alltså rimligt att av en redan färdigt (!) utbildad lärare begära en arbetsinsats om minst tio timmar per vecka. Dessutom under ett helt skolår. I praktiken innebär detta att vederbörande skulle sakna inkomster under ett helt år. Är detta rätt sätt att välkomna våra ungdomar i ett läge där omvärlden har skriande brist på behöriga lärare?

HARRY JANSSON (C)