DELA

Kameraövervakning minskar mobbning

Nyans Felicia Bredenberg skriver den 28 december att hon tycker att kameror kränker elevernas integritet. Jag tycker att det bara är den som har något att dölja som har något att frukta. Kameror finns ju på så många andra platser på Åland, t ex på färjeterminalen, bankerna och många affärer.

Nyan har t ex själv flera gånger rapporterat att sedan alla större livsmedelsbutiker infört kameraövervakning har snatteriet minskat kraftigt. Dessutom är det ju också en kränkning av elevens integritet om hen får sitt skåp nedklottrat eller sina skor stulna.

Du skriver att ”Den trygghet som kameraövervakning frambringar är falsk och ytlig och löser inte roten till problemen. Mobbningens närvaro behöver inte synas utåt. Man känner den på sig”.

I och med att kameraövervakning minskar synlig mobbning, klotter och olovliga brandalarm frigörs tid för att just fokusera på den icke synliga mobbningen när lärarna är rastvakt.

Självklart ska inte kamerorna vara hela lösningen. Skolan bör kombinera det med att jobba mycket på relationerna mellan eleverna så att skolan är en plats att trivas på.

Sist något helt annat men likafullt viktigt. Nyan skriver ofta att ni är hela Ålands tidning. Hur kan det då komma sig att det först är när stadens skolor inför kameraövervakning som ni finner det intressant att i flera gånger ta upp kameraövervakningens problem trots att det varit känt att Lemlands skola har haft kameraövervakning i flera år?

Magnus Westerlund

Svar: Givetvis är det kränkande för den som får sina skor stulna eller skåp nedklottrat, men kameraövervakning är kränkande för alla. Det jag försökte få fram i min spalt var att skolbarn inte har något val, man måste gå till skolan – alltså vistas i miljön med övervakning. Du kan ju däremot välja om du vill handla i en affär med kameraövervakning eller jobba på en arbetsplats som har kameraövervakning.

Felicia Bredenberg

Svar: Hej Magnus och tack för dina åsikter. I nyhetsrapporteringen tar vi inte ställning i sak utan rapporterar i detta fall om ärendets beredning, beslutet och den aktiva debatt som fördes i frågan. När Lemlands skola fick sina kameror, i samband med Valbohallen byggdes, låg fokus mer på det praktiska. Men vi kommer att återkomma till Lemland.

Anna Björkroos
Chefredaktör