DELA

Källsortering vid källan

Läser idag att Jan Westerberg tycker att sortering av avfall borde ske vid källan. Än idag förvånar det mig att han inte insett att detta är helt fel.
Om det skulle ha varit rätt hade löpande bandet principen i industrin varit avskaffad för länge sedan.
Jag har med förvåning följt med utvecklingen mot källsorterring.. Vad har vi fått?

1. En hel massa soplådor av varierande storlek.
2. Sopbilar som är snyggare och bekvämare än stadsbussen med sänkbar hytt så att förarna slipper stiga för högt ifrån.
3. Nyttolasten bara en bråkdel av vad sopbilarna enligt enfacksprincipen hade. Fackindelningen kräver för stor egenvikt.
4. 30000 Ålänningar som desperat försöker följa med i källsorteringens alla nycker, i stället för att ha 5-10 professionella sophanterare ta hand om soporna och sortera dem centralt.
5. Dyr sophantering
6. Människor som gömmer soporna i i skogen för arr de inte kan eller vet hur vissa krångligare typer av avfall skall sorteras.

Dags att inse verkligheten att 5-10 professionella sophanterare tar emot osorterade sopor "gratis" där kostnaden förs på skattsedeln i stället för en dyr administration i form av Mise som ingen någonsin kommer att vara nöjd me. Turisterna. Har vi alla nytta av så de skall kunna lämna sina sopor här inte som nu bli tvungna att ta soporna till fastlandet när dom åker hem ( se fågelskådarna på Lågskär som ett exempel).
Miljöarbetsinspektören