DELA

Källskatt hinder västerut

Axel Jonsson (ÅF) har i lagtinget motionerat om sänkt källskatt för tillfällig arbetskraft från utlandet. I motionen står uttryckligen att det gäller arbetskraft från Sverige, och inte rumänsk arbetskraft som socialdemokraterna anförde i debatten.
Jag arbetar som verksamhetsledare för Alandia Strings. Föreningen har lärare anställda som är bosatta i Sverige. De kommer varannan helg över till Åland för att undervisa. Vi är mycket nöjda med deras arbete och försöker underlätta så mycket som möjligt för att de inte ska uppleva att det är en nackdel att arbeta på Åland. Men att betala lön och sociala avgifter till Sverige (förutom källskatt i Finland) är verkligen inte lätt.

Föreningen har fått ägna många timmar åt att ta reda på allt om betalningarna så att de säkert kommer våra arbetstagare till godo vid sjukskrivningar etc. Jag kan tillägga att vi inte har fått tag i någon bokföringsbyrå som har velat åta sig uppdraget. När jag sökt på Skatteverkets och Skatteförvaltningens hemsidor har jag hittat mycket information som underlättar anställning över landsgränserna i norra Sverige och Finland. Med tanke på Ålands enspråkiga status borde samma förenkling finnas för att underlätta anställning från Sverige.

För sommararbete har arbetskraft från Finland ett stort försprång jämfört med rikssvenska ungdomar på grund av källskatten. Någon större risk för att rumänsk arbetskraft tar sommarjobben av de åländska ungdomarna tror jag inte att det är. Att förstå instruktioner och kunna kommunicera med andra arbetstagare är så pass viktig att åländska arbetsgivare hellre anställer dem som behärskar svenska.

I den nya turismstrategin för Åland 2012-2022 förespråkas att Åland ska hitta nya säsonger för att öka inresandet. Turistföretagare har redan idag svårigheter att hitta personal för t.ex. städning utanför högsäsongen när de studerande har återvänt till skolorna. Att lösa problemet genom att anställa ickenordisk arbetskraft är vanligt förekommande och dessa tar ju inte heller jobbet från åländska ungdomar. Att problemet med brist på arbetskraft utanför högsäsongen får en lösning är en förutsättning för att turismstrategin ska kunna förverkligas.
Birgitta Bergman-Jansson
Turistföretagare och verksamhetsledare för Alandia Strings