DELA

Källkritik, Toivonen!

I onsdagens Nyan hävdar Stephan Toivonen att studien ”Profound and persistent disparity in COVID-19 mortality rates between USA/Western Europe and sub-Saharan Africa: A crossover effect of antimalarial drugs?” skulle stöda hans tes om att använda Oxiklorin (HCQ) mot Covid. Uppenbarligen har inte Toivonen brytt sig om att läsa själva studien, utan kritiklöst kopierat vad han sett på SwebbTV. Om man läser texten, som inte är publicerad och ej referentgranskad, så framgår det klart att det författarna inte avser HCQ utan hypotetiserar att drogerna Artemisinin och AV-PG skulle kunna vara en del av förklaringen och att man bör undersöka detta samband. Ordagrant: ”The two most likely drugs are artemisinin and AV-PG”. Att de tre olika medicinerna används för att bekämpa malaria betyder inte att det är samma substans med samma effekter.

 

Sedan finns det massvis med andra problem med hela ”studien” som säkert alla som läser den inser. Att göra sådana jämförelser som författarna gör är extremt vanskligt. Det är oklart när de använt dödlighet av alla orsaker och när de använt dödlighet i covid, samt hur de beaktat hur rika länder laboratorieverifierar alla fall, vilket inte fattiga länder gör. Vidare är det oklart hur de justerat för ålder. De anger en ”förenklad modell”, utan att närmare förklara hur den justerar den helt annorlunda åldersfördelning som gäller mellan regionerna. Ett annat problem är att de stöder sig på en metaanalys som visat sig innehålla förfalskat data.

Så, vad har mera tyngd? The Cochrane collaboration eller ett ogranskat och opublicerat manuskript?

ANDERS GUSTAFSSON