DELA

Källa på 300 000 våldtäkter?

För en tid sedan så skrev jag följande på facebook-sidan för Åländsk Demokrati: ”På Hilma.fi kan vi se att migrationsverket har lagt ut en offentlig upphandling för ett asylcenter för vuxna och familjer. Upphandlingen är på 10 000 000 euro. Placeringen för detta asylcentrum kan vara Åland. Det kommer inte att bli litet.”

Det var en sammanfattning av den insändare jag hade i tidningarna. Notera att jag skrev ”kan” och inte ”kommer att”.

Vicelantrådet Camilla Gunell (S) och kansliminister Nina Fellman (S) gick i svaromål under rubriken ”Skillnad på sant och falskt”, och skrev ”Han går också till attack mot socialdemokraterna med fullkomligt ogrundade konspirationsteorier som inte anstår en medlem av Ålands lagting.”

Och ”Den trafikupphandling Toivonen kopplar till sin konspiration berör Gripö-bron.”

Den trafikupphandlingen till Mellanholmen var avsedd som en exemplifiering av vad som finns på Hilma.fi. Och där finns även en upphandling för ett asylcenter, som kan placeras på Åland. Ingen ”konspirationsteori”. Där finns upphandlingen och kontaktperson är Mikko Välisalo. Det är bara att ringa och fråga. Åt mig har Mikko Välisalo skrivit ”Migrationsverket har inga planer på att inrätta ett mottagningscenter på Åland, men detta alternativ kan inte helt uteslutas. Av denna anledning har Åland också beaktats vid förvärvet.”

Camilla Gunell och Nina Fellman påstår även att jag ”cyniskt och osmakligt sätt göra invandrarfientlig politik av de tragiska och förfärliga händelserna i Uleåborg.” Deras tolkning.

Kristin Mattsson, socialdemokraternas partisekreterare och sociolog, skriver i en insändare: ”I och med sexualbrotten i Uleåborg har debatten ytterligare tudelats. Idag begås i Finland cirka 200 000–300 000 våldtäkter, vilket visar hur allmänt utbrett det sexuella våldet är i vårt samhälle.”

Ålands Nyheter raljerade över denna insändare och ansåg att uppgifterna var sensationella och hävdade att det enligt statistikcentralen hade anmälts 1 338 våldtäkter år 2018. Jag litar mera på Ålands Nyheter än på Kristin Mattsson. Ålands Nyheter må vara polisanmält, men det var för att man skrev ”för mycket”, inte för att de skrev felaktigheter. Kristin Mattsson skrev om våldtäkter. Ålands Nyheter om anmälningar. Men Kristin Mattsons antal skulle innebära 1 500 våldtäkter per år på Åland (0,5 procent) eller 29 per vecka. Det känns mycket, men jag ska inte använda någon härskarteknik och kasta ”fejknews-kortet” i ansiktet, utan artigt fråga: Källa på 300 000? Tack på förhand.

Jag hade förväntat mig att någon minister skulle ha svarat med att ärendet är så nytt att de ännu inte fått någon information av Migrationsverket, men att de bedömer att sannolikheten är liten att asylcentret placeras på Åland.

Istället så kastar man fram ”fejknews”-kortet och skriver om en konspiration, trots att alla kan gå in på Hilma.fi och se om det finns sakfel i min insändare. Sedan kommer tveksamma faktauppgifter, från partikansliet. Efter detta, så börjar jag faktiskt fundera på om det finns en konspiration från Socialdemokraterna.

Med ”fel” regering efter nästa val och en kennel i oppositionen, så kan faktiskt vad som helst hända, innan anbudstiden på hilma.fi går ut den 9 augusti 2021.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

SVAR PÅ INSÄNDARE:

När jag skrev min insändare föll det bort några ord: de senaste 20 åren har det skett 200 000–300 000 våldtäkter, skulle det stå. Jag har aldrig hävdat att siffran gäller per år. Detta har jag klargjort på Facebook där jag fått frågor om siffrorna, och också hänvisat till den forskning varifrån jag hämtat uppgiften samt annan forskning i ämnet.

KRISTIN MATTSSON

PARTISEKRETERARE (S) OCH SOCIOLOG

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Då det har förekommit väldigt mycket olika uppgifter och siffror på detta tema på insändarsidorna den senaste tiden har Nya Åland sökt upp den senaste statistiken.

I nationella brottsofferundersökningen (Kansallinen rikosuhritutkimus), utförd av Institutet för kriminologi och rättspolitik i Helsingfors, uppges antalet offer för våldtäkt, våldtäktsförsök eller ofrivilliga sexuella kontakter år 2017 vara 48 000 personer, eller 1,3 procent av befolkningen mellan 15 och 74 år.

Antalet våldtäkter eller våldtäksförsök i Finland är således fler än fem i timmen, dygnet runt, varje dag.

Schablonmässigt för Åland skulle det innebära ungefär en våldtäkt eller ett våldtäkstförsök om dagen.

I Sverige finns siffror från 2016, redovisade i svenska Brottsförebyggande Rådets undersökning ”Nationella trygghetsundersökningen 2017”. De ligger på 190 000, motsvarande över 500 våldtäkter om dagen.

NYA ÅLANDS REDAKTION