DELA

Kalla handen i väntan på färja

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste. Eller kanske rättare sagt den totala avsaknaden av den utöver självaste färjanlöpen. Överö färjfäste gör skäl för öknamnet kallhamn i ordets sanna bemärkelse. Kalla handen möts man också i väntan på färjan.

Det ska inledningsvis framgå att Överö färjfäste under högsäsong trafikeras av Norra linjen genom M/S Odin och genom färjorna M/S Skiftet, M/S Gudingen och M/S Knipan som trafikera på Södra linjen. Sammantaget anlöps färjfästet 84 (!) gånger per vecka under högsäsong. Färjfästet är alltså livligt trafikerat och anlitat av såväl icke bilburna, bilburna, cyklister, mopedister, motorcyklister, traktorer och tunga fordonskombinationer.

Tyvärr saknas den enklaste tillstymmelse till service man kan tänka sig efterfråga vid färjfästet. Det är en skam att det inte i miljöns namn finns ett enklaste sopkärl vid färjfästet att sätta smörgåspaketets omslag i. Det är en stor förnedring att tvingas uträtta sina naturliga behov i skydd av några vindpinade björkar i väntan på färjan när nöden trycker på. Det är beklämmande att inte kunna hänvisa pilgrimsvandrare och cykelturister att vila sig ens på några enkla stockmöblemang, vid vilka de även kunde avnjuta sin medhavda matsäck i väntan på färjan. Det är bara så pinsamt.

Nu marknadsförs Åland som en välkomnande semesterdestination genom förstasidesannonser i riksmedia. Antalet cykelturister har glädjande nog ökat igen under senare år. Man kan notera att det tidvis finns tiotal cykelburna turister vid färjfästet under enskilda färjanlöp vid högsäsong. Ibland kan dessa gäster behöva vänta i timtal på den färjan de önskar ta sig vidare med i vår vackra skärgård.

Det är inte välkomnande att behandla resenärer på det ovan nämnda sättet. Alla ska kunna blomstra på Åland. Vi själva liksom våra gäster. Det är hamnhållarens sak att se till att det här blir åtgärdat. En gång för alla. Enkla lösningar finns till hands. Jag bistår gärna med förslag om det behövs. Sträck ut en varm hand den här gången i stället för den kalla vi mötts av förut.

Rainer Juslin

Lagtingsledamot och boende i Överö