DELA

Kall och omänsklig stad

Angående insändare i Nya Åland 27.2.2014 ”Det blåser kallt från sjön”håller jag helt med om att det åländska samhället verkar ha blivit kallt och omänskligt. Denna insändare gällde de hemlösas situation men det ser illa ut även i äldrevården, vilken jag har erfarenhet ifrån.

En kort tillbakablick. Blev avskedad från Trobergshemmet av socialdirektören för 1 år sedan ( går att läsa om i NÅ 26.3.2013)
Vid ett av mina möten med socialdirektören och äldreomsorgschefen föreslog jag att de kunde komma och se mig arbeta, att jag vet att jag kan mitt jobb och gör det bra. De visade inget intresse för det utan ville endast få mätningsresultat över de boende.

Till saken hör att ledningen inom TH med socialdirektörens/nämndens godkännande hade valt att ta i bruk ett mätinstrument (MNA) för att bestämma näringstillståndet hos de boende. Eftersom detta instrument, enligt min mening, inte är tillförlitligt – då det bl.a. baserar sig på BMI som inte anses tillförlitligt uträknat på äldre, sjuka osv. vägrade jag utföra denna mätning på den boende jag ansvarade för med motiveringen att det utsätter den boende för onödigt lidande och föreslog istället att använda tiden till att ge en mera kvalitativ vård. Jag ansåg att mätningen inte gav något tilläggsvärde för en person, 99 år gammal och jag hade också stöd av anhörig i detta. Jag ansåg då och anser fortfarande att en människa som är så gammal fortfarande är myndig att själv ( eller med anhörigs hjälp) bestämma och ha rätten att tillbringa den tid man har kvar i livet på ett hälsosamt och värdigt sätt där man inte utsätts för onödiga mätningar av längd och vikt bara för att någon bestämt att dessa skall utföras oberoende av ålder, hälsa och tillstånd.

Nåväl, jag blev uppsagd med motiveringen att jag vägrade utföra mätningen som en arbetsuppgift. Eftersom jag ansåg och fortfarande anser att jag blev uppsagd utan skälig grund lämnade jag in Rättelseyrkan till socialnämnden. Fick avslag på den utan att man ens vidare kontaktade mig i frågan vilket gör att jag tror att man håller varandra om ryggen.
Poängen är alltså att socialdirektören, ledningen på TH och socialnämnden inom åldringsvården i Mariehamn tydligen anser att en mätning, som inte ger något som helst tilläggsvärde och som bara tar tid från annan mera kvalitativ vård och omsorg, är viktigare än de äldres hälsa och välmående.
Så visst ” blåser det kallt från sjön”.

Således, förutom socialdirektören tycker jag även äldreomsorgschefen i Mariehamn borde lämna sin tjänst för någon mera lämplig.
Sonja Förström