DELA

Kaffe med rån

På ett seminarium med Äldrerådet i Mariehamn fick jag höra talas om Catharina Ingelman-Sundbergs bok ”Kaffe med rån”. En humoristisk bok om pensionärer boende på ett äldreboende. Allt förändras när boendet privatiseras. För några dagar sedan började jag läsa den. Föga anade jag att jag skulle komma att dra paralleller med bokens hyresgäster och de på Edlagården.

Tar man bort möjligheten att träffas och umgås i ett gemensamt utrymme förstör man trivsel och möjligheter till sociala kontakter som är nog så viktiga för våra äldre.

Tycker att de som planerade Edlagården var framsynta som såg nyttan av gemensamma utrymmen för de som skulle bo där. Ser man på liknande boenden som byggts senare har de alla utrymmen med möjligheter att träffas, umgås med varandra, kulturell verksamhet och ordna egna kalas i.

Alla borde läsa boken ”Kaffe med ron”. Bokens pensionärer, boende på AB Diamanten, kom med sin egen lösning på problemen. Vi får hoppas att de på Edlagården inte behöver ta till så drastiska åtgärder. Kaffe med kanelbulle skulle vara mycket godare.

Gun Holmström

Ordförande i

Lemlands Äldreråd