DELA

Kabelrullar med sjöutsikt

Varför ska Mariehamns stads nya energibolag investera storbelopp i mångmiljonklass på strategiska strandtomter? När det klart finns andra alternativ som ger mer möjligheter i framtiden.

Vi har nu en möjlighet att tänka strategiskt och långsiktigt. Det är lätt att räkna ut hur ett avgiftsfinansierat bolag tar igen sina kostnader.

Vi har en stor strandtomt med fin utvecklingspotential och ett attraktivt läge. Den tomten tänker man nu bygga fast för energi- och elbolag för lång tid framåt. Det finns en ypperlig chans att undersöka nya möjligheter och att på ett modernt sätt. Där finns kostnader och utmaningar men de är inte undersökta.

Energibolagens styrelse i Mariehamns stad har bestämt att det bästa för bolaget vore att placera alla lokaler och verksamheter nere vid vattnet. Uppenbarligen har bolagens ledningar och styrelse glömt bort att se till Mariehamns bästa.

Ägardirektiven som varit ett minst sagt hett ämne i stadsfullmäktige är nu som bortblåsta. Helt åsidosatta.

För det första har bolagsstyrelsen inte alls kommunicerat med ägaren Mariehamns stad. För de andra har de inte ens övervägt alternativa lösningar. På en direkt fråga till ledning och styrelse om vad alternativet att samla så mycket av verksamheten som möjligt till Tekniska verken skulle kosta, så är svaret att några sådana tankar aldrig varit aktuella.

En av motiveringarna som energistyrelsen framhåller är att samla personalen på samma plats. Det är helt uppenbart att så inte sker när man ser på ritningarna. Styrelsen har inte heller tagit hänsyn till det nära samarbetet som nu finns med Mariehamns stads tekniska sektor. Medborgarna efterfrågar mer samarbete och smidiga grävningar i stan, inte mindre. Samarbeten är värdefullt. Att lyssna på personal gör politiker bara ibland, när det passar.

Mariehamns stads intresse är att befintliga lokaler nyttjas väl. Att decimera verksamheter i Tekniska verken är fel väg att gå. En samlokalisering till tekniska verken är klart och tydligt en bättre riktning för stadens skattebetalare.

Det känns märkligt att inte försöka utveckla staden. Att främja inflyttning och välmående. Ett tydligt exempel presenterades för stadsstyrelsen för några veckor sedan. Högskolans rektor Jonas Waller visualiserade fantastiska planer för utveckling. I presentationen fanns även en invit till staden att samverka. Bilder och kartor över ett framtida Campus visades. Stadsstyrelsens reaktioner var översvallande. Alla var positiva.

Energibolagens ledningar och stadsstyrelsens majoritet har valt att bortse från detta. I deras ögon är det bästa för staden att blockera strandtomter och möjligheter.

Undertecknade tycker att det är rimligt att jämföra alternativa lösningar. Vår uppfattning är att det finns alternativ. Förmånligare och mer långsiktigt än mångmiljonbelopp för kabelrullars havsutsikt.

JULIA BIRNEY (LIB)
JONNY ANDERSEN (LIB)