DELA

Kabeln på nytt

Det finns positiva nyheter för elkonsumenten men lite dystrare för skattebetalarna. Det är bra att priset går ner men kostar kabeln 100 € så måste någon betala även om inte konsumenten bär hela lasset. Nu drabbar en stor del av kostnaden även dem som vill spara el, både energi och effekt.
Jag tycker fortfarande att några viktiga frågor är obesvarade?

-Kommer vindkraft att etableras i skärgården
-Godkänner konkurrensmyndigheterna statens stöd
-Hur mycket intäkter kommer från eltransiteringen Finland – Sverige
-Hur länge tar det att etablera elkraft på Åland vid ett kabelhaveri ?(frågan gäller inte hur länge det tar att lägga ut en ny kabel)

-Vad kostar en ny Sverigekabel som ansluts direkt till stamnätet för att spara miljonen i regionavgift
Vi måste skilja på effekt (kW) och energi (kWh. Det är effekten som dimensionerar kabeln i första hand. Kom ihåg att effektbehovet kan styras med priser och tariffer.
Det är att gå fel väg att först satsa 100 M€ på en kabel och sedan sätta i gång att utreda hur vi håller ner elpriset. Det motsatta är ett bättre förslag. Vi kan utreda medan vi väntar på godkännande av statsstödet och beslut om inmatningstariffer och vindkraft.
Lennart Isaksson (M)