DELA

K-märk människan i centrum!?

Måste vi k-märka människorna så att de får plats i Mariehamns centrum? Invånarna har faktiskt sedan 1975 minskat med 1 700 personer. Vad är syftet med Mariehamns centrum: att vara en levande mötes- och boplats för människor eller att fungera som ett monument över tider som varit? Den frågan känns alltmer relevant att ställa i Mariehamn

Debatten om äldrevården visar tydligt att mer boende för äldre behövs. Trobergshemmet är för litet och det finns efterfrågan på serviceboende. Stadsplanen har k-märkt byggnader som stoppar utbyggnad av intressanta tomter. Främst Trobergshemmet där kompromisser med den k-märkta grannbyggnaden kan bli aktuella. De blir troligen till utbyggnadens nackdel. Sedan har vi fler tomter i centrum där k-märkningen hindrar bostadsbyggande. Det är bostäder som skulle lämpa sig också för service och äldreboende med service inom gångavstånd.

Även bilplatskravet fördyrar bostäderna och begränsar möjligheterna att bygga i centrum. Bilplatskravet fördyrar en bostad med c:a 1 000 €/kvm. För ett äldre par som inte har bil blir det väldigt snett. Det måste vara möjligt att köpa bostad i centrum utan den belastningen.

Vi kan också fråga oss om nackdelarna med 8-våningshus är så stora att de inte uppvägs av de prismässiga och bekvämlighetsfördelarna för bostadsköparna. Seniora medborgare bor sannolikt hellre på sjunde eller åttonde våningen med hiss i centrum än i ett hus i Strandnäs som börjar bli för arbetsamt att sköta. Flyttar det äldre paret till centrum får en ung familj med barn och behov av gård möjlighet till ett bra boende i Strandnäs.

Mariehamns stad och dess centrum måste tillåtas att utvecklas och ta steget in i 2000-talet med rum för både äldre och yngre och vara en levande bo- och mötesplats.
Lennart Isaksson, (fs)